Sender torturister i fengsel

Flere tusen russere er blitt utsatt for tortur, mens overgriperne i de russiske sikkerhetstjenestene går fri. Olga Sadovskaja forsvarer ofrene mot overmakten.

Bli en menneskerettighetsforsvarer du også - VIPPS din gave til 20935. Du kan også bli støttemedlem og betale en årlig kontingent eller gi et fast beløp i måneden. Da blir vi enda sterkere i kampen for rettferdighet i Norge og i over 20 andre land.

Helsingforskomiteen har bursdag og markerer det med å trekke fram noen av Europas modigste mennesker, blant andre Olga Sadovskaja. Med flere på laget kan vi få til enda mer.

Forsvarer torturofre

Olga er visedirektør for en av Russlands mest effektive menneskerettighetsorganisasjoner, Komitéen mot tortur. I samarbeid med journalister fra Novaja Gazeta og andre organisasjoner forsvarer de torturofre.

De har lykkes i å ta tortur ut fra mørke kroker og frem til fordømmelse i russisk offentlighet.

Under ledelse av Igor Kaljapin arbeider organisasjonen også i Tsjetsjenia, der den er blitt angrepet flere ganger. For å sikre videre arbeid har de opprettet mobile grupper med advokater som reiser raskt inn og ut.

Olga Sadovskaja. Foto: Michael Solunin

Tross alle utfordringer vinner advokatene saker i det russiske rettsvesenet, som lenge har vært statens enevelde. Slik bruker de Russlands lover for å få overgripere dømt og gjenoppretter troen på rettferdighet.

Komitéen mot tortur er sammen med den uavhengige avisen Novaja Gazetavinnere av Helsingforskomiteens Sakharovpris for 2017.

40 år mot urett

Den norske Helsingforskomité er førti år. Feiringen handler om å huske historien for å være forberedt på fremtiden.

Komitéen ble etablert i 1977 for å støtte øst-europeiske demokratiforkjempere. Helsingforserklæringen fra 1975 var utgangspunktet for å presse myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

Førti års menneskerettighetshistorie i Europa handler om store sprang fremover, som murens fall. Men fortsatt er diktatur, voldelige konflikter og intoleranse en viktig del av bildet.

Helsingforskomitéen bygger på ideen om internasjonal solidaritet. Organisasjonen bistår forfulgte aktivister, dokumenterer brudd på menneskerettighetene og underviser i menneskerettigheter over hele Europa.

I en verden preget av konflikt og straffefrihet for de mektige er menneskerettighetene nøkkelen til en fredeligere verden.

Helsingforskomiteen. Foto: NHC/Trond Isaksen

14 personer gjennom 40 år

Tema

Aktivist for retten til å være seg selv

Read article "Aktivist for retten til å være seg selv"

Tema

Demokratiets stemme

Read article "Demokratiets stemme"

Tema

Dro mot strømmen

Read article "Dro mot strømmen"

Tema

Europas moralske stemme

Read article "Europas moralske stemme"

Tema

Fengselsfugl ble president

Read article "Fengselsfugl ble president"

Tema

Forbrytelser uten straff

Read article "Forbrytelser uten straff"

Tema

Kjemper for journalistikk i et diktatur

Read article "Kjemper for journalistikk i et diktatur"

Tema

Kritiker i en politistat

Read article "Kritiker i en politistat"

Tema

Lar seg ikke true til taushet

Read article "Lar seg ikke true til taushet"

Tema

Martyr for ytringsfriheten

Read article "Martyr for ytringsfriheten"

Tema

Matematiker ble menneskerettsforkjemper

Read article "Matematiker ble menneskerettsforkjemper"

Tema

På parti med framtiden

Read article "På parti med framtiden"