Aktivist for retten til å være seg selv

Valentina Likhoshva er uredd. Hun kjemper for mennesker som angripes av hatgrupper, egne familier, myndigheter og politiet.

Bli en menneskerettighetsforsvarer du også - VIPPS din gave til 20935. Du kan også bli støttemedlem og betale en årlig kontingent eller gi et fast beløp i måneden. Da blir vi enda sterkere i kampen for rettferdighet i Norge og i over 20 andre land.

Helsingforskomiteen fyller 40 år og markerer det med å trekke fram noen av Europas modigste mennesker, blant andre Valentina Likhosjva. Med flere på laget kan vi få til enda mer.

Farlig engasjement

Valentina Likhosjva er fra Murmansk og jobber for rettighetene til lesbiske, homo, bifile og trans- og interkjønnpersoner (LHBTI). Det er ikke uten risiko:

Situasjonen har blitt verre, og det vil bli enda verre. Hvis vi ikke står sammen, så klarer vi ikke å overleve.


Valentina Likhosjva

 

I Russland blir de truet, trakassert og isolert. En lov mot «propaganda av utradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige» betyr i praksis at all positiv omtale av LHBTI-personer straffeforfølges. Det er ikke trygt å marsjere i gatene for mangfold og for retten til å elske den man vil.

Derfor kom Valentina og mange andre russere til Kirkenes i september i år for å delta i tidenes nordligste Pride parade. Helsingforskomiteen var med på å arrangere den historiske marsjen.

Valentina Likhosjva i Pride paraden i Kirkenes i 2017. Foto: Lene Christensen, Amnesty

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at loven bryter med ytringsfriheten. Den bidrar til å forsterke fordommene mot LHBTI-personer.

Russiske myndigheter har mange måter å hindre arbeidet til menneskerettighetsforsvarere på. Organisasjonen hun jobbet for, ble stemplet som «fremmed agent», dømt til å betale en stor bot og ble lagt ned. Det har ikke stanset Valentina, som fortsatt kjemper for det hun tror på.

 2017 – ekstrem vold mot homofile i Tsjetsjenia

Minst 100 homofile menn har blitt ofre for grov mishandling i Tsjetsjenia i år.

Aktivister i Russland illustrerer sørgende tsjetsjenske mødre i en protest mot mishandlingen av LHBTI- personer.

Flere ble drept, familier ble oppfordret til æresdrap på homofile familiemedlemmer, ifølge den russiske avisen Novaja Gazeta. Volden i den russiske delrepublikken hadde funnet nye ofre. Myndighetene i Kreml lot det skje.

Homoseksualitet er totalt tabu i Tsjetsjenia. Tsjetsjenias ledere sa at det ikke finnes homofile der, og hvis det fantes noen så ville familiene selv sørge for at de ble sendt et sted ingen kommer tilbake fra.

Ekstrem voldsbruk i Tsjetsjenia er ikke noe nytt. Heller ikke at sentrale myndigheter i Russland er uvillige til å gi beskyttelse. Noen av de homofile fikk heldigvis hjelp til å flykte.

Hvor mange som er igjen og risikerer ny forfølgelse vet vi ikke.

40 år mot urett

Den norske Helsingforskomité er førti år. Feiringen handler om å huske historien for å være forberedt på fremtiden.

Komitéen ble etablert i 1977 for å støtte øst-europeiske demokratiforkjempere. Helsingforserklæringen fra 1975 var utgangspunktet for å presse myndighetene til å respektere menneskerettighetene.

Førti års menneskerettighetshistorie i Europa handler om store sprang fremover, som murens fall. Men fortsatt er diktatur, voldelige konflikter og intoleranse en viktig del av bildet.

Helsingforskomitéen bygger på ideen om internasjonal solidaritet. Organisasjonen bistår forfulgte aktivister, dokumenterer brudd på menneskerettighetene og underviser i menneskerettigheter over hele Europa.

I en verden preget av konflikt og straffefrihet for de mektige er menneskerettighetene nøkkelen til en fredeligere verden.

Helsingforskomiteen. Foto: NHC/Trond Isaksen

14 personer gjennom 40 år

Tema

Europas moralske stemme

Read article "Europas moralske stemme"

Tema

Fengselsfugl ble president

Read article "Fengselsfugl ble president"

Tema

Forbrytelser uten straff

Read article "Forbrytelser uten straff"

Tema

Kjemper for journalistikk i et diktatur

Read article "Kjemper for journalistikk i et diktatur"

Tema

Kritiker i en politistat

Read article "Kritiker i en politistat"

Tema

Lar seg ikke true til taushet

Read article "Lar seg ikke true til taushet"

Tema

Martyr for ytringsfriheten

Read article "Martyr for ytringsfriheten"

Tema

Matematiker ble menneskerettsforkjemper

Read article "Matematiker ble menneskerettsforkjemper"

Tema

På parti med framtiden

Read article "På parti med framtiden"

Tema

Sender torturister i fengsel

Read article "Sender torturister i fengsel"

Tema

Demokratiets stemme

Read article "Demokratiets stemme"

Tema

Dro mot strømmen

Read article "Dro mot strømmen"