Støtt oss

Ved å støtte Den norske Helsingforskomité er du med på å styrke menneskerettighetsforkjempere som arbeider for rettigheter og demokrati i sitt eget hjemland, og hjelpe ofre utsatt for brutale overgrep.

Dette sier de som støtter oss:

En organisasjon mot urett, en som bygger broer og dialog i de samfunn og situasjoner hvor det ellers er vanskelig. Med NHCs ekspertise og modighet, er de med på å forbedre fremtiden med deres viktige arbeid.


Liridona Gashi ​

Dette har vi fått til

Helsingforskomiteen er en troverdig og engasjert samfunnsaktør, som uredd forsvarer for internasjonale menneskerettigheter. For oss er de en god samarbeidspartner med kunnskap og erfaring som vi kan dra nytte av


Kristin Clemet, leder Civita

Dette jobber vi med nå

  • Løslatelse av Tsjetsjenias fremste aktivist, Oyub Titiev
  • Å stå imot et stadig mer autoritært regime i Ungarn
  • Å slå ring rundt aktivister i Ukraina som angripes av høyreekstreme hatgrupper
  • Støtte den nye generasjonen av demokratiforkjempere i Russland
  • Å få regjeringen til å behandle asylsøkere bedre, slik FN krever
  • Å stanse tortur av LHBTI-personer verden over
  • Å slå tilbake mot propaganda og overgrep, med fakta og dokumentasjon
  • Bedre vern for korrupsjonsvarslere globalt
Ved mitt samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen har jeg fått belyst virkelighetens mørkere sider i min undervisning for studenter i menneskerettigheter ved Universitetet i Sørøst-Norge.


Lars Petter Soltvedt, Universitetet i Sørøst-Norge