Hvordan straffe grove menneskerettighetsbrudd i Russland?

Personlige erfaringer med lovløshet og straffefrihet i Russland har inspirert forfatterne Nikolaj Bobrinskij og Stanislav Dmitrievskij til å skrive en grundig rapport. Hvordan kan man sikre rettferdighet og straff for grove brudd på menneskerettighetene?

I samarbeid med NUPI har vi lansert en engelsk versjon av rapporten «Between Revenge and Oblivion: A Transitional Justice Concept for Russia». NUPI har bistått med oversettelse, fagfellevurdering, tilrettelegging og publisering av den engelskspråklig versjonen. Rapporten ble presentert av forfatterne på et arrangement hos Helsingforskomiteen og er nå tilgjengelig digitalt.  

Arbeidet med rapporten startet i 2015 og var inspirert av tre personlige erfaringer med lovløshet og straffefrihet. Erfaringene spenner fra grusomheter bevitnet under den andre russisk-tsjetsjenske krigen til storstilt valgfusk ved parlamentsvalget i 2011 og påfølgende skinnrettssaker. Ugjerninger ble dekket over og gjerningsmenn gikk fri. Så lenge politikken med straffefrihet gjelder i Russland, er det svært liten sjanse for rettferdighet.  

Det som i internasjonal juss kalles ‘transitional justice‘ (overgangsjustis) kan gi et rammeverk for å reagere på straffefriheten. Forfatterne har analysert de juridiske hindringene for å få bukt med den systemiske straffefriheten og foreslår tiltak for å gjøre noe med dette. Sannheten skal komme fram og ofrene skal få rettferdighet. Rapporten presenterer en skisse for hvordan overgangsjustisen kan se ut, men kan også leses som en grundig gjennomgang av hvordan Russland kunne bli et land der så mange alvorlige brudd på menneskerettighetene og internasjonal rett kan finne sted uten konsekvenser.   

På lanseringen bidro FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Russland, Mariana Katzarova, med å fremheve hvor viktig rapporten er for å vise sammenhengen mellom overgrepene i Tsjetsjenia den gang og Ukraina i dag. Dr. Domitilla Sagramoso har redigert rapporten og pekte på hvordan dekker ikke bare det menneskerettslige aspektet av overgrepene, men også hvordan et helt apparat av kriminalitet innen miljø, økonomi og offentlig administrasjon, særlig korrupsjon, har bidratt til at det hele kan finne sted.  

Les sammendrag av rapporten 

Les rapporten «Between Revenge and Oblivion: A Transitional Justice Concept for Russia»

Kontakt oss

Employee

Lene Wetteland

Leder, Documentation and Accountability HubE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"

Employee

Aleksandra Sidorenko

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 402 941 88
Read article "Aleksandra Sidorenko"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"