"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Uttalelse

Endringsforslagene i statsborgerloven går ikke langt nok

Read article "Endringsforslagene i statsborgerloven går ikke langt nok"

Nyhet

Derfor protesterer folk i Ungarn

Read article "Derfor protesterer folk i Ungarn"

Uttalelse

Ber om umiddelbar løslatelse av journalisten Stanislav Aseyev

Read article "Ber om umiddelbar løslatelse av journalisten Stanislav Aseyev"

Nyhet

Emil André Erstad er ny kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité

Read article "Emil André Erstad er ny kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité"

Kommentar

Kommentar

Populisme eller demokrati – kva blir det neste for Armenia etter det vellukka valet?

Read article "Populisme eller demokrati – kva blir det neste for Armenia etter det vellukka valet?"

Kommentar

Derfor gir Nobels Fredspris håp

Read article "Derfor gir Nobels Fredspris håp"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"