"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Nora Sveaass får UiOs menneskerettighetspris

Read article "Nora Sveaass får UiOs menneskerettighetspris"

Nyhet

Russland må svare for menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia

Read article "Russland må svare for menneskerettighetsovergrep i Tsjetsjenia"

Nyhet

Tadsjikistan løslater politiske fanger

Read article "Tadsjikistan løslater politiske fanger"

27 sep

Barents Pride 2018

Read article "Barents Pride 2018"

Kommentar

Kommentar

Vil Ungarn nå bli en rettsstat igjen?

Read article "Vil Ungarn nå bli en rettsstat igjen?"

Artikkel

EU må vise handlekraft overfor Ungarn

Read article "EU må vise handlekraft overfor Ungarn"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Artikkel

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"