"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Uttalelse

Endringsforslagene i statsborgerloven går ikke langt nok

Read article "Endringsforslagene i statsborgerloven går ikke langt nok"

Nyhet

Derfor protesterer folk i Ungarn

Read article "Derfor protesterer folk i Ungarn"

Uttalelse

Ber om umiddelbar løslatelse av journalisten Stanislav Aseyev

Read article "Ber om umiddelbar løslatelse av journalisten Stanislav Aseyev"

Nyhet

Emil André Erstad er ny kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité

Read article "Emil André Erstad er ny kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité"

Kommentar

Kommentar

Derfor gir Nobels Fredspris håp

Read article "Derfor gir Nobels Fredspris håp"

Kommentar

Hvordan bekjempe hvitvasking

Read article "Hvordan bekjempe hvitvasking"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"