Russlands høyesterett vurderer kriminalisering av skeive

Russisk Høyesterett behandler torsdag 30. november et forslag om å erklære hele lhbtiq+-bevegelsen for ekstremistisk. Helsingforskomiteen mener forslaget i praksis betyr kriminalisering av skeive og ber Norge bistå med Schengen-visum til utsatte personer.

17. november ble det kjent at det russiske justisdepartementet har fremmet forslag om å erklære den såkalte “internasjonale lhbtiq-bevegelsen” for ekstremistisk. Det betyr i praksis at en tilknytning til lhbtiq+-bevegelsen legges til listen over hva som kan utløse tiltale for ekstremisme i Russland. Saken skal behandles for lukkede dører i russisk Høyesterett torsdag 30. november.

– I over ti år har du kunnet straffes med bøter for å si noe positivt eller nøytralt om det å være skeiv i Russland. Hvis forslaget går gjennom på torsdag, vil skeive kunne få 12 år i fengsel, sier generalsekretær Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité.

Forslaget innebærer i praksis en reell kriminalisering av lhbtiq+-personer i Russland. Personer og organisasjoner som støtter lhbtiq+-personers grunnleggende menneskerettigheter risikerer fengselsstraff opptil 12 år.

– Den vage ordlyden i forslaget gir myndighetene vide fullmakter for hvordan loven skal anvendes. Vi er alvorlig bekymret for massearrestasjoner, fryktkultur og lange fengselsstraffer for både skeive selv, og sentrale menneskerettighetsforsvarere, sier seniorrådgiver Mina Skouen, som også har snakket med Blikk om forslaget.

Norske visumrestriksjoner rammer utsatte personer
Helsingforskomiteen har allerede ved flere anledninger advart om at Norges restriksjoner i å utstede visum til russiske menneskerettighetsforsvarere, journalister, advokater og andre utsatte personer, gjør det farligere å jobbe for et fritt og demokratisk Russland.

– Norske visumrestriksjoner gjør at de ikke får muligheten til å reise ut av landet i kortere perioder av hensyn til egen sikkerhet. Og de kan heller ikke delta i internasjonale fora hvor deres prekære situasjon diskuteres, sier Skouen.

Generalsekretær Berit Lindeman mener norske myndigheter må gjøre det de kan for å bistå menneskerettighetsforsvarere og skeive i Russland.
– De tar en enorm personlig risiko ved å jobbe for at skeive skal kunne leve frie og verdige liv og ikke blir fengslet. Dette skjer bare en liten kjøretur fra den norske grensen, sier hun.

– Norge må ikke svikte nå, når solidaritet og støtte trengs som mest, avslutter Lindeman.

 

Helsingforskomiteen har sammen med Amnesty Norge og Foreningen FRI sendt et brev til utenriksministeren hvor vi ber regjeringen ta konkrete grep for å hindre økt forfølgelse av skeive i Russland:

Brev til utenriksminister Espen Barth Eide

Kontakt oss

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"