Russland har erklært hele lhbtiq+-bevegelsen «ekstremistisk»

Russisk Høyesterett har i dag 30. november erklært hele lhbtiq+-bevegelsen for ekstremistisk. Helsingforskomiteen mener vedtaket i praksis betyr kriminalisering av skeive og ber Norge bistå med Schengen-visum til utsatte personer.

– I praksis betyr vedtaket i Høyesterett kriminalisering av lhbtiq+-personer og deres liv, sier Mina Skouen, Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

– Ekstremismetiltale han utløse lange fengselsstraffer. Den vage ordlyden i forslaget gir myndighetene vide fullmakter for hvordan loven skal anvendes. Vi er alvorlig bekymret for massearrestasjoner, fryktkultur og lange fengselsstraffer for både skeive selv, og sentrale menneskerettighetsforsvarere, sier seniorrådgiver Mina Skouen

Norske visumrestriksjoner rammer utsatte personer
Helsingforskomiteen har allerede ved flere anledninger advart om at Norges restriksjoner i å utstede visum til russiske menneskerettighetsforsvarere, journalister, advokater og andre utsatte personer, gjør det farligere å jobbe for et fritt og demokratisk Russland.

– Norske visumrestriksjoner gjør at de ikke får muligheten til å reise ut av landet i kortere perioder av hensyn til egen sikkerhet. Og de kan heller ikke delta i internasjonale fora hvor deres prekære situasjon diskuteres, sier Skouen.

– De tar en enorm personlig risiko ved å jobbe for at skeive skal kunne leve frie og verdige liv og ikke blir fengslet. Dette skjer bare en liten kjøretur fra den norske grensen, sier hun.

Les saker i VG og Klassekampen

Kontakt oss

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Lasse Thomassen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"