Dag A. Fedøy

E-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309

Dag er vår kommunikasjonssjef.

Han er medlem av ledergruppen og har overordnet ansvar for utvikling av policy, politikk og påvirkningsarbeidet nasjonalt og internasjonalt i tett samarbeid med fagsjef. Han har også overordnet ansvar for kommunikasjon internt og eksternt og kontakt med media nasjonalt og internasjonalt, og med norsk og internasjonal offentlighet.

Dag har solid erfaring fra norsk politikk og var i mange år presserådgiver for KrF på Stortinget. Han kom fra jobben som seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon i Digni, en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til kristne organisasjoner. Han har også vært informasjonsrådgiver i Statens strålevern, nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Dag er medieviter fra Universitetet i Oslo.

Dag har hatt et langvarig engasjement for menneskerettigheter og ønsker å være med å øke oppmerksomheten og bevisstheten om den krevende situasjonen for menneskerettigheter, demokrati og pressefrihet som vi ser i i mange land i øst. I bunnen for engasjementet er et brennende ønske om å bidra til positiv endring.

Om grunnen til at han begynte i Helsingforskomiteen, sier Dag:

– Vi lever i en tid hvor demokrati og menneskerettigheter er under press. Helsingforskomiteen er et viktig kompetansemiljø og en toneangivende aktør som bidrar til å fremme menneskers rettigheter og sikre rommet for sivilsamfunn i Russland, det østlige Europa og Sentral-Asia. Jeg er privilegert som har jobben som kommunikasjonssjef og kan bruke min kompetanse, erfaring og engasjement i arbeidet for å fremme rettferdighet og frihet for alle.

Last ned høyoppløselig bilde av Dag