Mina Wikshåland Skouen

E-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76

Mina koordinerer vårt arbeid innen menneskerettigheter for LHBTI-personer.

«Vi jobber med menneskerettigheter for alle, inkludert LHBTI-personer. Det betyr å kjempe mot voldelig hat, trusler og diskriminering og for fundamentale friheter, sikkerhet og verdighet»  

LHBTI er blant de mest utsatte gruppene i alle landene vi jobber i. Mina har vært en pådriver for å etablere støtte og nettverk med aktivister og organisasjoner i mange land. Nå er LHBTI et gjennomgående tema over alt der vi jobber.  

 «Noen hevder at ikke alle land er klare for likeverd for LHBTI. Men grove menneskerettighetsbrudd skjer akkurat nå. Derfor kan vi ikke vente men må kjempe for at alle skal ha retten til å være den de er og elske den de vil»  

Mina har jobbet hos oss siden 2007, først som rådgiver for Vest-Balkan og med menneskerettighetsundervisning. Hun har bakgrunn som dokumentarist, frilansjournalist og innen forebygging av vold i nære relasjoner. Hun har også jobbet med enslige mindreårige asylsøkere.  

Hun er litteraturviter fra Universitetet i Oslo, med fordypning i Midtøsten og Vest-Balkanstudier, og har masterstudier i demokratibygging fra Universitetet i Bergen.  

Hun snakker bosnisk-serbisk-kroatisk og kan lett følge en konferanse på russisk uten vansker men klarer fortsatt ikke bestille kaffe uten melk på egenhånd!  

Last ned høyoppløselig bilde