Mina Wikshåland Skouen

E-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76

Mina koordinerer vårt likestilling og anti-diskrimineringsarbeid.

Dette innebærer påvirkningsarbeid og programmer for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for grupper med en særlig risiko for å bli utsatt for menneskerettighetsbrudd og overgrep.

«Vi jobber med menneskerettigheter for alle, inkludert lhbti-personer, kvinner, etniske, religiøse og trosminoriteter. I praksis betyr det å kjempe mot voldelig hat, trusler og diskriminering og for fundamentale friheter, sikkerhet og verdighet»

Lhbti-personer er blant de mest utsatte gruppene i alle landene vi jobber i. Mina har vært en pådriver for å etablere støtte og nettverk med aktivister og organisasjoner i mange land. Nå er lhbti et gjennomgående tema over alt der vi jobber.

«Noen hevder at ikke alle land er klare for likeverd for skeive. Men grove menneskerettighetsbrudd skjer akkurat nå. Derfor kan vi ikke vente, men må kjempe for at alle skal ha retten til å være den de er og elske den de vil»

Et annet viktig satsningsfelt for oss er kampen mot kjønnsbasert forfølgelse og vold, samt å bidra til at etniske, religiøse- og trosminoriteter har tilgang på grunnleggende menneskerettigheter.

Mina har jobbet hos oss siden 2007, først som rådgiver for Vest-Balkan og med menneskerettighetsundervisning. Hun har bakgrunn som dokumentarist, frilansjournalist og innen forebygging av vold i nære relasjoner. Hun har også jobbet med enslige mindreårige asylsøkere.

Hun er litteraturviter fra Universitetet i Oslo, med fordypning i Midtøsten og Vest-Balkanstudier, og har masterstudier i demokratibygging fra Universitetet i Bergen.

Hun snakker bosnisk-serbisk-kroatisk og kan lett følge en konferanse på russisk uten vansker, men hun klarer fortsatt ikke bestille kaffe uten melk på egenhånd!

Last ned høyoppløselig bilde