Glad for støtte til sivilsamfunnet i Nansen-programmet

- En langvarig forpliktelse er avgjørende for Ukrainas forsvarskamp og gjenoppbygging. Vi er godt fornøyde med at Stortinget har samlet seg om hovedlinjene i Nansen-programmet. Samtidig er det viktig at støttens omfang økes i takt med Ukrainas behov, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Helsingforskomiteen er særlig opptatt av støtten til lokalt sivilsamfunn som best kjenner forholdene på bakken i Ukraina og som kan bidra til at støtten treffer på behovene.

– Forståelsen for hvor viktig sivilsamfunnet er, ser vi er til stede hos partiene. Vi er glade for at flertallet mener at norsk støtte må innrettes mot ukrainsk sivilsamfunn og at det legges til rett for en tilskuddsordning for disse organisasjonene. Det er avgjørende for å styrke demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, sier Lindeman.

– Nå ser vi frem til at Nansen-programmet iverksettes og at vi får se konkrete resultater av den norske støtten. Vi i Helsingforskomiteen vil stille oss til disposisjon og bidra med vår kompetanse, ressurser og nettverk, avslutter Berit Lindeman.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"