"Helsingforskomiteen er en maratonløper for menneskerettigheter"
– Ine Eriksen Søreide, utenriksminister 2017-2021

Hvem vi er

 

Hva er vårt mål? 

Vi i den norske Helsingforskomité arbeider for å fremme rettferdighet og frihet, og er del av en global bevegelse. 

 

… og kjernebudskap? 

Vi kjemper for at menneskerettighetene skal gjelde for alle, uavhengig av rase, klasse, tro, kjønn og seksuell legning, fordi vi tror det er nøkkelen til sikkerhet og trygghet for alle. 

Hva er vår historie? 

Den norske Helsingforskomité ble grunnlagt av en tverrpolitisk gruppe aktivister i 1977, midt under Den kalde krigen. Navnet vårt skriver seg fra sikkerhets- og menneskerettighetsavtalen som ble inngått i Helsingfors i 1975 (bilde) og ble utgangspunktet for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE). Målet vårt var å støtte forfulgte menneskerettighetsforsvarere i Sovjetunionen og Øst-Europa, og som del av Helsingforsbevegelsen, bidro vi til de demokratiske revolusjonene som rystet Europa i 1989. 

 

… og fremtid? 

Vår historie viser at kampen aldri er over. I dag er demokratiet truet, men vi er stolte over å være del av et globalt fellesskap som forsvarer menneskerettighetene mot autoritære ledere og korrupsjon. Tidene, lederne og statene forandrer seg, men kampen for rettferdighet og frihet vil fortsette. Vår erfaring er en styrke i den kampen. 

Hva er våre redskaper? 

Vi at å dokumentere menneskerettighetsovergrep – uansett om det dreier seg om tortur, utenomrettslige henrettelser, eller angrep på ytringsfriheten og frie valg – er veien til å gjøre slutt på dem. Troverdig, etterprøvbar og relevant informasjon er essensielt for å sikre at overgripere blir stilt til ansvar og for å motvirke løgnene og tausheten som omgir menneskerettighetsbrudd. 

For å drive frem forandring, informerer vi norske og internasjonale institusjoner og offentligheter om viktige utfordringer. Vi har 20 års erfaring med å drive menneskerettighetsundervisning for både flyktningungdommer og politifolk. 

Sist men ikke minst støtter vi personer, organisasjoner og initiativ som har til hensikt å fremme menneskerettighetene i den delen av verden som er vårt særlige fokus-område, Europa og Det tidligere Sovjetunionen. Disse menneskene er i første linje og kjemper for rettigheter og frihet for oss alle. Vår base i et åpent, trygt og velstående samfunn utgjør en sterk plattform i arbeidet med å støtte menneskerettighetsforsvarere som noen ganger risikerer livet for å dokumentere overgrep begått av brutale regimer. 

Hvor er vi? 

Den norske Helsingforskomité har 22 ansatte fra 11 forskjellige nasjonaliteter. Hovedkontoret vårt er i Oslo. 

Les mer om Helsingforskomiteen

Tema

Vårt arbeid med menneskerettigheter

Read article "Å holde liv i glørne"

Tema

Våre partnere

Read article "Våre partnere"

Tema

Prosjekter som redder og forbedrer liv

Read article "Prosjekter som redder og forbedrer liv"

Side

Styre og Råd

Read article "Styre og Råd"