"Helsingforskomiteen er en maratonløper for menneskerettigheter"
– Ine Eriksen Søreide, utenriksminister 2017-2021

Hvem vi er

 

Hva er vårt mål? 

Vi i den norske Helsingforskomité arbeider for å fremme rettferdighet og frihet, og er del av en global bevegelse. 

 

… og kjernebudskap? 

Vi kjemper for at menneskerettighetene skal gjelde for alle, uavhengig av rase, klasse, tro, kjønn og seksuell legning, fordi vi tror det er nøkkelen til sikkerhet og trygghet for alle. 

Hva er vår historie? 

Den norske Helsingforskomité ble grunnlagt av en tverrpolitisk gruppe aktivister i 1977, midt under Den kalde krigen. Navnet vårt skriver seg fra sikkerhets- og menneskerettighetsavtalen som ble inngått i Helsingfors i 1975 (bilde) og ble utgangspunktet for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE). Målet vårt var å støtte forfulgte menneskerettighetsforsvarere i Sovjetunionen og Øst-Europa, og som del av Helsingforsbevegelsen, bidro vi til de demokratiske revolusjonene som rystet Europa i 1989. 

 

… og fremtid? 

Vår historie viser at kampen aldri er over. I dag er demokratiet truet, men vi er stolte over å være del av et globalt fellesskap som forsvarer menneskerettighetene mot autoritære ledere og korrupsjon. Tidene, lederne og statene forandrer seg, men kampen for rettferdighet og frihet vil fortsette. Vår erfaring er en styrke i den kampen. 

Hva er våre redskaper? 

Vi vet at å dokumentere menneskerettighetsovergrep – uansett om det dreier seg om tortur, utenomrettslige henrettelser, eller angrep på ytringsfriheten og frie valg – er veien til å gjøre slutt på dem. Troverdig, etterprøvbar og relevant informasjon er essensielt for å sikre at overgripere blir stilt til ansvar og for å motvirke løgnene og tausheten som omgir menneskerettighetsbrudd. 

For å drive frem forandring, informerer vi norske og internasjonale institusjoner og offentligheter om viktige utfordringer. Vi har 20 års erfaring med å drive menneskerettighetsundervisning for både flyktningungdommer og politifolk. 

Sist men ikke minst støtter vi personer, organisasjoner og initiativ som har til hensikt å fremme menneskerettighetene i den delen av verden som er vårt særlige fokus-område, Europa og Det tidligere Sovjetunionen. Disse menneskene er i første linje og kjemper for rettigheter og frihet for oss alle. Vår base i et åpent, trygt og velstående samfunn utgjør en sterk plattform i arbeidet med å støtte menneskerettighetsforsvarere som noen ganger risikerer livet for å dokumentere overgrep begått av brutale regimer. 

Hvem er våre donorer og støttespillere?

Den norske Helsingforskomité er i hovedsak en prosjektfinansiert organisasjon. Støtten fra det norske Utenriksdepartementet utgjør ca. 50% av våre inntekter og omfatter alt vårt arbeid i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Andre norske donorer er Fritt Ord, IMDI og BUFETAT. Vi leter aktivt og systematisk etter støttespillere også utenfor Norge. Med våre initiativer har vi lykkes i å oppnå prosjektstøtte hos donororganisasjoner som National Endowment for Democracy (NED), European Endowment for Democracy (EED) og Open Society Foundations (OSF). Vi mottar også midler fra private givere og selskaper. Blant disse er Yara International ASA og advokatfirmaene Wikborg Rein, Selmer og Matrix Advokater. 

Helsingforskomiteens prosjekter foregår i hovedsak i verden utenfor Skandinavia. I en rekke land har det blitt farligere å arbeide for menneskerettigheter. Autoritære regimer angriper regelmessig ikke-statlige organisasjoner og deres ansatte. Til tross for at vi ønsker full åpenhet rundt vårt arbeid, herunder finansieringskilder og partnerskap, publiserer vi ikke detaljert informasjon om alle våre prosjekter. Dette er nødvendig av hensyn til våre samarbeidspartneres sikkerhet. Mange er fortsatt nødt til å kjempe for menneskerettighetene i langt mer fiendtlige omgivelser enn vi gjør her i Norge.   

Er du interessert i å støtte Helsingforskomiteen eller samarbeide om et godt og viktig prosjekt? Ta kontakt med oss. 

Hvor er vi? 

Den norske Helsingforskomité har rundt 30 ansatte fra 11 forskjellige nasjonaliteter. Hovedkontoret vårt er i Oslo. 

Les mer om Helsingforskomiteen

Tema

Våre partnere

Read article "Våre partnere"

Tema

Prosjekter som redder og forbedrer liv

Read article "Prosjekter som redder og forbedrer liv"

Side

Styre og Råd

Read article "Styre og Råd"