Assange: Hva nå?

26. mars besluttet Londons High Court at Julian Assange foreløpig ikke kan utleveres til USA. Avgjørelsen er imidlertid kun en utsettelse av beslutningen om Wikileaks-grunnleggerens fremtid. Han står fortsatt i fare for å bli utlevert, og veien til løslatelse er lang. 20. mai er det duket for ny høring, hvor retten skal vurdere Assanges ankeadgang opp mot forsikringene fra USA om at hans rettigheter vil bli ivaretatt.

Arrangementet strømmes her

Hvor står Assange-saken nå? Gir høringene håp om at han kan slippe utlevering, og hva er utsiktene for løslatelse? Hva er Norges forpliktelser overfor Den europeiske menneskerettskonvensjonen? Hvorfor gjør ikke norske myndigheter mer – og ikke minst, hva har saken og en eventuell utlevering å si for pressefrihet verden over?

Vi inviterer til en samtale om status, dilemmaer og konsekvenser i den snart 15 år lange saken mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange.

Velkommen: Ann-Magrit Austenå, Norsk PENs styreleder

Innlegg (digitalt): Kristinn Hrafnsson, redaktør i Wikileaks

Samtale med Christophe Marchand, Julian Assanges advokat, ledet av Annette Groth, journalist og tidl. NRK-korrespondent i London (samtalen skjer på engelsk)

Innlegg (digitalt): Torbjørn Jagland, tidl. statsminister i Norge og generalsekretær i Europarådet

Panel:

  • Mads Andenæs, jurist og tidl. spesialrapportør og leder for FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling
  • Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund
  • Samtaleleder: Hege Moe Eriksen, journalist i NRK

Arrangører:

Norsk PEN, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Presseforbundet, Mediebedriftenes Landsforening, Helsingforskomiteen, UNESCO-kommisjonen, International Press Institute (IPI)

Bakgrunn:

Saken mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange startet i 2010, da Wikileaks publiserte store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.

Sommeren 2022 besluttet den britiske innenriksministeren, Priti Patel, at Julian Assange skal utleveres til USA. Assanges høring 20.-21. februar 2024 tok for seg hans mulighet til å anke beslutningen til High Court. Han fikk medhold på tre av ni punkter. Retten utsatte saken i tre uker, i påvente av at USA la frem «tilfredsstillende lovnader» om at Assanges ytringsfrihet vil bli beskyttet og at han ikke står i fare for dødsdom. De har også bedt om at han ikke forskjellsbehandles fordi han er australier. I april leverte USA sine forsikringer, og det er klart for nye høringer i slutten av mai.

Julian Assange har vært fengslet i snart fem år uten dom under svært vanskelig forhold i Belmarsh høyrisikofengsel. Det er et mulig brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon Art. 6 om rettferdig rettergang innen rimelig tid, og Art. 3 om forbud mot enhver form for tortur eller umenneskelig behandling. FNs ombud for tortur har slått fast at Assange utsettes for psykologisk tortur. I USA risikerer han 175 års fengsel for spionasje.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"