Fredsundervisning

Du er aldri for ung til å lære om fred og forsoning. Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Se for deg 23 elever med 14 nasjonaliteter eller etniske grupper under samme tak. I denne gruppen er det unge mennesker som vokste opp med krig, fattigdom og undertrykkelse. Andre har vokst opp i tryggere og mer privilegerte omgivelser, har hatt mange muligheter og blitt oppmuntret til å heve stemmen sin. De har forskjellige meninger om musikk, sport, tradisjoner, verdier, politikk, religion og om mange andre temaer.

En bedre måte

Historisk har mange eksempler på at slike forskjeller mellom mennesker har utløst kriger, forfølgelser og hat. Vi tror det finnes bedre måter å håndtere forskjellene på. Derfor får vi folk til å snakke med hverandre og oppmuntrer til dialog og demokratiske prinsipper for å løse konflikter. Det var grunnen til at vi samlet en gruppe på 23 ungdommer i Drammen, Norge våren 2018. Studentene var med i en av mange menneskerettighetsskoler arrangert av oss de siste 25 årene. 

De 23 ungdommene kom sammen for å lære om menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fred fra erfarne lærere og ved samhandling med hverandre i en uke. To av dem, Natalie Woldengen fra Norge og Amani Altoubeh, flyktning fra Syria, ble nære venner i løpet av samlingen. 

– Det er første gang jeg har en nær venninne som bruker hijab, og det må jeg si: Du bør absolutt ikke anta at hodeplagget betyr at jenta under er stille og streit, sier Natalie Woldengen (17) til avisen Dagsavisen, som var på besøk. Altoubeh innrømmer at det først var vanskelig å flytte til Norge. «Å skulle bli kjent med et helt nytt land – med bare ukjent mennesker, fremmedartede tradisjoner – og et språk man ikke skjønner et ord av, er ikke for pyser», skriver Dagsavisen.    

Derfor er menneskerettighetsundervisning viktig for Helsingforskomiteen:

Menneskerettighetsutdanning noe av det viktigste vi gjør. Gjennom systematisk opplæring, tar vi sikte på å utvikle sivile samfunn, uavhengige medier, gjenoppbygge tillit og forsoning etter konflikter for å sikre varig fred. 

Vi er født som personer, men må  bli borgere, oppmerksomme på  våre rettigheter og forpliktelser i samfunnet. For å oppnå det trenger vi kunnskap om hvordan vi blir kvitt fordommer mot andre. Denne kunnskapen binder oss sammen i stedet for å holde oss fra hverandre.


Enver Djuliman

Vi tror på å bygge sterkt fundament for demokratier. Folk må kunne delta i å skape bærekraftig menneskerettighetskulturer. Individuelle rettigheter må gå hånd i hånd med internasjonale standarder og sikre en fredelig sameksistens mellom mennesker. 

I tillegg til ungdom og flyktninger, tilbyr vi utdanning til lærere, studenter, journalister, politiet og ansatte i lukkede institusjoner. Våre studenter er i Norge, Russland, Ukraina, Hviterussland, Sør-Kaukasus og Vest Balkan. Mange av de unge deltakerne i vår menneskerettighetsskoler arbeider i dag i den ikke-statlige sektoren, som etterforskende journalister og advokater. 

Les mer om vårt arbeid

Tema

Brudd på menneskerettighetene: Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Brudd på menneskerettighetene: Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Tema

Vårt arbeid med menneskerettigheter

Read article "Å holde liv i glørne"