Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Visste du at...

Den norske Helsingforskomité har på oppdrag fra Utenriksdepartementet ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom sivilt samfunn i Norge og mottakerlandene under Active Citizens Fund.

Den norske Helsingforskomité fungerer som bindeledd for norske organisasjoner og organisasjoner i mottakerlandene som ønsker å samarbeide under EØS midlenes Active Citizens Fund. 200 millioner euro er satt av til utviklingen av selvstendige sivilsamfunn i 15 mottakerland i Europa.

– Disse midlene synliggjør sivilsektorens rolle som en nødvendig byggestein for demokratisk styring, menneskerettigheter og sosialt samhold i Europa, sier seniorrådgiver Csilla Czimbalmos.

Les mer på Active Citizens Fund hjemmeside ngonorway.org

Nye perspektiver

EØS-midlene er nå inne i en ny programperiode for 2014-2021. I de tidligere periodene har midlene ført til mer enn 200 prosjekter i samarbeid med norske organisasjoner. En av de vellykkede samarbeidene er Changemakers samarbeid med sin polske partnerorganisasjon.

 

– For Changemaker, har det bilaterale samarbeidet gitt oss nye perspektiver på arbeidet vårt og samtidig bidratt til å spre våre arbeidsområder og ekspertise til andre organisasjoner. Det å kunne samarbeide med den polske organisasjonen Centrum CSR så vi derfor på som en veldig spennende mulighet, sier Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker.

Det å bygge opp en sektor for sivilsamfunn i et land er viktig for å fremme inkludering, demokrati og aktiv deltagelse. For å gjøre kontakten med norske organisasjoner enklere har vi redesignet nettsiden for Active Citizens Fund, og opprettet en ny database hvor organisasjoner lettere kan registrere seg og finne nye samarbeidspartnere.

Angrep fra myndighetene

Midlene er også særlig viktige ettersom menneskerettigheter og demokratiske verdier trues mange steder i verden. Vi ser også lignende negative tendenser i flere EU land.

Les mer på activecitizensfund.no

– Vi husker fortsatt angrepene som myndighetene utførte mot den tidligere fondsoperatøren i Ungarn i 2014. Angrepet ble fulgt opp med svertekampanjer og forsøk på å delegitimere alle menneskerettighetsorganisasjonene, noe som fortsatt pågår den dag i dag, forteller Czimbalmos.

I 2018 fikk Ungarn nye lover som kriminaliserer organisasjoner og deres medlemmer som gir bistand til asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Les mer om Ungarns historie her.

– Det er i økende grad farligere for menneskerettighetsforkjempere og forkjempere av demokratiske verdier å arbeide for grunnleggende rettigheter. Derfor er det å støtte sivilsamfunnet og dets organisasjoner viktigere enn noensinne, sier Czimbalmos.

Fakta: Utenriksdepartementet har bedt Den norske Helsingforskomité om å være et kontaktpunkt for Active Citizens Fund.

Kontakt

Employee

Jean-Christophe Delmas

Seniorrådgiver, EØS-midleneE-post: [email protected]Telefon: +47 920 93 277
Read article "Jean-Christophe Delmas"