Usikker budsjettsatsning på menneskerettigheter

- Årets statsbudsjett legges fram i en tid med krig og kriser i Europa. Demokrati og menneskerettigheter er under press. Vi opplever at budsjettet tar på alvor dette i ord, men er usikker på om budsjettallene følger opp ordene i tilstrekkelig grad, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Viktigheten av demokrati og menneskerettigheter omtales gjennomgående som et viktig satsningsområde i budsjettforslaget, noe Den norske Helsingforskomité finner både naturlig og nødvendig i en verden hvor disse verdiene er under stort press.

– I den tiden vi lever i er noe av det viktigste vi kan gjøre å styrke innsatsen for menneskerettigheter og demokrati. Vi er glade for økningen i posten menneskerettigheter og som vi håper innebærer økt støtte til blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi er også glade for at det pekes spesielt på å fortsette arbeidet opp mot russisk sivilsamfunn og menneskerettighetsforsvarere. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig dette er, sier Lindeman.

– Vi er også svært skuffet over at flyktningekvoten er redusert fra 3000 til 2000 fra neste år. Millioner av mennesker er på flukt, og Norge har både råd og kapasitet til å holde på en allerede lav kvote, sier Lindeman.

Ukraina
– I budsjettet prioriteres Ukraina gjennom en egen post. Denne skal inkludere humanitær bistand, driftstøtte til den ukrainske staten, gjenoppbygging og annen langsiktig bistand. Med tanke på de enorme behovene er vi redde for at opp mot 2 mrd. kr er lite penger. Vi lurer også på hvorfor menneskerettigheter og støtte til lokalt sivilsamfunn ikke nevnes med et ord i forbindelse med Ukraina. Disse organisasjonene gjør en helt uvurderlig innsats under ekstreme forhold. Samtidig er vi lei oss for at det kan se ut som at menneskerettighetsarbeidet i andre land i Europa og Sentral-Asia må inndekke mye av budsjettets midler til Ukraina, sier Lindeman.

Lhbti+
– Det ligger en solid økning i støtten til norske lhbti+-organisasjoner i budsjettet. Dette støtter vi fullt ut, ikke minst i kjølvannet av terrorangrepet i sommer. Samtidig er situasjonen for lhbti+-personer svært bekymringsfull i en rekke land, også i Europa. Vi etterlyser en større støtte til dette arbeidet internasjonalt, sier Berit Lindeman.

Religionsfrihet
Den norske Helsingforskomité er sekretariat for det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB).
– Parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet trekkes fram som et vellykket prosjekt. Vi er glade for at støtten opprettholdes til dette viktige arbeidet, avslutter Lindeman.

Les vårt høringsinnspill til utenrikskomiteen

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Lasse Thomassen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"