Helsingforskomiteen har fått deltakestatus i Europarådet

Deltakerstatus gjør at Helsingforskomiteen nå får en stemme som sivilsamfunn inn i Europarådet og styrker vårt arbeid for menneskerettigheter og rettferdighet.

Helsingforskomiteen har fått deltakerstatus som sivilsamfunn i Europarådet. Etter nesten ett år med arbeid er dette en anerkjennelse for det komiteen gjør for å beskytte folk som jobber for menneskerettigheter, hjelpe vanlige folk og flyktninger, straffe de som begår alvorlige brudd på menneskerettighetene, samt sikre rettferdighet for ofrene.  

– Denne statusen gir oss sjansen til å spille en enda viktigere rolle og gir oss en plattform for å delta på møter og i prosesser i Europarådet, som for eksempel parlamentarikerforsamlingen og møter i Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK), sier generalsekretær Berit Lindeman.  

Europarådet er det viktigste organet for menneskerettigheter i Europa. Den nye statusen i Europarådet gir Helsingforskomiteen muligheten til å påvirke folk som tar beslutninger gjennom å uttrykke våre synspunkter, delta på møter, arrangere sidearrangementer, bidra med skriftlige uttalelser og holde muntlige innlegg. 

Helsingforskomiteen var med å etablere CUREkampanjen, et initiativ fra sivilsamfunnet for å opprettholde menneskerettigheter og rettssikkerhet i Europa. Dette er et samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele kontinentet for å styrke Europarådet og sørge for at rådet følger standardene for menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet i Europa.  

Europarådet har lenge jobbet med organisasjoner som jobber for menneskerettigheter. Med deltakerstatus kan vi være med på møter i Europarådet, samarbeide med de som tar beslutninger, og jobbe for at sivilsamfunnet er en del av avgjørelsene. Helsingforskomiteen vil kunne være med på møter i Conference of International Non-Governmental Organizations (INGOs)i Europarådet, som nettopp er for organisasjoner som har deltakerstatus. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi gjøre vårt for å styrke bruken av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og bistå Europarådet når demokratiet i Europarådet er truet.  

Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi argumentere for en bedre bruk av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og for å styrke Europarådets respons på antidemokratiske trender i Europa og vedvarende brudd på Europarådets kjerneverdier.

kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"