Støtter forbud mot konverteringsterapi

Den norske Helsingforskomité slutter seg til et forbud mot å utføre konverteringsterapi. Overfor barn bør forbudet være absolutt. Vi slutter oss også til forslaget om et generelt og totalt forbud mot å tilby, markedsføre og å utføre såkalt konverteringsterapi, også overfor personer over myndighetsalder. Det vil gi et nødvendig vern mot at enkeltpersoner utsettes for skadelige praksiser. Vi mener at lovforslaget ikke innebærer et uforholdsmessig inngrep i retten til tros- og livssynsfrihet.

Våre vurderinger er fundert på det arbeidet vi gjør på likestilling og ikke-diskrimineringsfeltet (herunder lhbti+) i Europa og Sentral-Asia, og tros- og livssynsfrihet globalt. Vi er en organisasjon med et bredt engasjement innenfor begge disse feltene, hvor vi tilslutter oss et forbud mot å utføre og markedsføre konverteringsterapi, med utgangspunkt i at det ikke representerer uforholdsmessig inngripen i grunnleggende menneskerettigheter.

Den norske Helsingforskomités høringsinnspill om regulering av konverteringsterapi i Norge

Kontakt oss

Employee

Mina Wikshåland Skouen

Seniorrådgiver likestilling og ikke-diskrimineringE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Liv Hernæs Kvanvig

Leder av Det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB), Leder religions- og livssynsfrihetsavdelingE-post: [email protected]Telefon: +47 99 70 87 65Twitter: @LKvanvig
Read article "Liv Hernæs Kvanvig"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"