Rapport om Norge til FNs menneskerettighetsråd 2024

Rapporten dekker en rekke spørsmål som noen av Forumets medlemmer anbefaler Menneskerettighetsrådet å ta opp med Norge i den fjerde syklusen i den universelle periodiske gjennomgangen (UPR). Høringen av Norge vil finne sted i november 2024.

– UPR er en unik prosess der et bredt spekter av menneskerettighetsspørsmål kan reises. FNs medlemsland har mulighet til å utfordre hverandre og dele erfaringer om hvordan man kan styrke beskyttelsen av menneskerettighetene. NGO-Forums rapport gir en oversikt over noen av de viktigste menneskerettighetsspørsmålene i Norge. Vi har også tatt med noen spørsmål knyttet til Norges utenrikspolitikk, blant annet om å gi visa til menneskerettighetsforkjempere og å bruke målrettede sanksjoner og utøvelse av universell jurisdiksjon i særlig alvorlige saker utenfor Norges grenser, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, redaktør for rapporten.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. Photo: NHC

Vi vil dele rapporten med ambassader og delegasjoner vi tror kan bidra til å ta opp spørsmålene vi har beskrevet. Den inneholder mange konkrete anbefalinger for å styrke menneskerettighetene i Norge.

Les rapporten fra NGO Forum

Rapporten består av 29 seksjoner som omhandler spørsmål knyttet til den rettslige beskyttelsen av menneskerettighetene, religions- eller trosfrihet, rettigheter for personer i fengsel, asyl- og flyktningrett, rettigheter knyttet til kjønn, abort og seksualitet, akademisk frihet og retten til mat i lys av Norges olje- og gass produksjon. En rekke grupper med særlig stor risiko for å få sine rettigheter krenket er omtalt, som kvinner, eldre, etniske og seksuelle minoriteter og urfolk.

Gitt begrensningene på rapportens lengde, er problemene bare kort beskrevet. Men noen av dem har blitt behandlet mer grundig i tidligere rapporter fra NGO-forum.

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"