Rapport om Norge til FNs menneskerettighetsråd

Rapporten dekker en rekke spørsmål som forumet anbefaler FNs Menneskerettighetsråd om å ta opp med Norge i løpet av tredje syklus i den universelle periodiske gjennomgangen (UPR) av Norge, som vil finne sted i april-mai 2019.

– Selv om det har vært fremskritt på noen problemer som ble kritisert i tidligere gjennomganger, er det fortsatt flere problemer», sier Gunnar M. Ekelove-Slydal, redaktør for rapporten.

– UPR er en unik prosess der et bredt spekter av menneskerettighetsspørsmål kan reises. FNs medlemsland har mulighet til å utfordre hverandre og dele erfaringer om hvordan man kan styrke beskyttelsen av menneskerettighetene. NGO-forums rapport er ment som en guide til både Norge og andre land om utestående menneskerettighetsspørsmål. Vi har til hensikt å følge opp rapporten med å snakke med representanter for demokratiske stater som vi vet er interessert i problemene vi tar opp og som kan utfordre Norge på dem i løpet av UPR-prosessen, sier Ekelove-Slydal.

Gunnar M. Ekelove-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, er redaktør for rapporten.

Flere avsnitt i rapporten omhandler bruk av isolasjon i fengsler, politiarrest og noen andre institusjoner. For eksempel ble 426 personer plassert i isolasjon under varetektsfengsling i 2016. Dette var 14 ganger høyere enn tallet i Danmark, selv om befolkningen i Danmark er 10% større enn i Norge.

Personer blir ofte plassert i isolasjon i politiarrest, psykiatriske institusjoner og i politiets innvandringsinternat på Trandum. En fellesnevner i kritikken av denne praksisen er at det ikke vurderes systematisk om det er behov for slike tiltak.

Les rapporten her

Rapporten består av 28 seksjoner som omhandler spørsmål knyttet til religions- eller trosfrihet, beskyttelse mot tortur og umenneskelig behandling, forbud mot å sende ut personer til steder hvor de kan bli torturert eller utsatt for andre grove brudd på menneskerettighetene (refoulement), rettshjelp, vold mot kvinner, rettigheter til etniske og seksuelle minoriteter, urfolks rettigheter, etnisk profilering, hat-forbrytelser, diskriminering, opphør av flyktningstatus og statsløshet.

Gitt de fastsatte begrensningene på rapportens lengde, er problemene bare kort beskrevet. Men de fleste problemene har blitt behandlet mer grundig i tidligere rapporter fra NGO-forum til FNs komité mot tortur og FNs menneskerettighetskomité.

Mer om NGO-forum

Side

NGO Forum

Read article "NGO Forum"

Side

Sakene NGO-forum arbeider med

Read article "Sakene NGO-forum arbeider med"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"