Vil du bidra til å utvikle samarbeid mellom sivilt samfunn i Europa?

Vi har ledig vikariat fra 1. juni 2021 til 28. februar 2022 som leder for vårt EØS-oppdrag fra Det norske utenriksdepartementet. Det kan være mulighet for forlengelse.

Oppdraget er vunnet gjennom offentlig anbud, og går ut på å bistå til å etablere kontakt og legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner og institusjoner i Norge og sivilt samfunn i mottakerlandene under Active Citizens Fund (støtte til sivilt samfunn i 15 EU-land, finansiert med EØS-midler). Vi informerer norsk sivilt samfunn om muligheter for samarbeid under EØS-finansieringsordningene, både i mottakerlandene og overfor norsk sivilt samfunn.

Vi ser etter en offensiv, ryddig og positiv person som kan være kontaktpunkt og tilrettelegger for samarbeid mellom organisasjoner og institusjoner i Norge og sivilt samfunn i mottakerlandene av EØS-midler. Dette inkluderer:

  1. Aktivt å informere, stimulere og veilede målgrupper om mulighetene for samarbeid både i Norge og mottakerlandene.
  2. Arrangere konferanser og matchmaking-seminarer og ha ansvar for planlegging av det årlige arrangementet Active Citizens Days i samarbeid med fondsoperatører.
  3. Vedlikeholde og drifte nettportalen activecitizensfund.no

Du skal bidra til nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom norske aktører og frivillige organisasjoner i mottakerlandene blant annet gjennom å forberede og arrangere studieturer, kurs og seminarer. Dette kan også skje i samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner/institusjoner. I tillegg til å informere om støtten til sivilt samfunn i Europa gjennom EØS-midlene mot målgrupper i Norge, skal du også være med på å utarbeide landanalyser, vurderinger og erfaringsoppsummeringer av samarbeid mellom organisasjoner.

Oppdraget utføres i dialog med Utenriksdepartementet. Du vil bli del av et team i Den norske Helsingforskomité, som er tilknyttet oppdraget. Det er krav om høyere utdanning og gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk. Ferdigheter i andre sentral- og øst-europeiske språk er en fordel. Kjennskap til sivilsamfunnsorganisasjoner og erfaring med internasjonalt samarbeid vil også bli vektlagt. Lønn etter avtale.

Helsingforskomiteen er en hovedsakelig prosjektfinansiert menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme respekt for menneskerettighetene, styrke sivilsamfunnsorganisasjoner og drive undervisning i menneskerettigheter. Vi jobber i en lang rekke land, i Europa, Sentral-Asia og globalt, med partnere som står i frontlinjen for demokrati og menneskerettigheter.

Søknadsfrist: tirsdag 6. april

Send søknad til fagsjef, Berit Lindeman: bl@nhc.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Csilla Czimbalmos, [email protected], mobil: 93 28 43 04.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"