Gunnar M. Ekeløve-Slydal

E-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly

Gunnar er assisterende generalsekretær.

Han deltar i ledelsen av organisasjonen og arbeider med spørsmål knyttet til internasjonal menneske- og strafferett, faktaarbeid, minoriteter og undervisning. Han har overordnet ansvar for å følge opp arbeidet i Helsingforskomiteens sentre for ‘International Justice’ og religions- og livssynsfrihet. Han koordinerer NGO-Forum for menneskerettigheter.

– Det har vært en flott reise med nye utfordringer hver dag. Du møter mennesker med hjerteskjærende historier. Noen ganger er det lite du kan gjøre, men andre ganger gjør ditt bidrag en forskjell. Det er de øyeblikkene som gjør det verdt å arbeide for menneskerettighetene.

Gunnar kom til Helsingforskomitéen i 1997, arbeider med spørsmål knyttet til internasjonal strafferettspleie, etablerte komiteens engasjement i Sentral-Asia og startet prosjekter i Tyrkia og Armenia. For en stund ledet han Russlandsarbeidet, et prosjekt for å studere rettsoppgjøret i Rwanda etter folkemordet i 1994 og koordinerer komiteens arbeid for å fremme Magnitskij-sanksjoner og andre mekanismer for å straffe de som begår grove overgrep uten å bli straffet for det. Han er involvert i å utarbeide rapporter og artikler.

– Den norske Helsingforskomité har utviklet seg på alle mulige måter siden jeg begynte. Jeg har vært vitne til profesjonaliseringen av internasjonalt menneskerettighetsarbeid. Det har vært en lærerik og oppløftende opplevelse, selv om vi også opplever tilbakeslag.

Han har vært engasjert i menneskerettighetsarbeid siden slutten av 1980-tallet og startet som redaksjonssekretær og senere redaktør for Nordisk tidsskrift om menneskerettigheter. Han lærte av noen av pionerene innen menneskerettighetsforskning i Norge.

– Jeg begynte å arbeide med menneskerettigheter motivert av filosofiske ideer, men ønsket å være en del av en organisasjon med operative mål og aktiviteter.

Før han begynte i Helsingforskomiteen, arbeidet Gunnar også som kirkemusiker og komponist. Han har skrevet om menneskerettighetsspørsmål, grunnlagsspørsmål i internasjonal strafferett og filosofiske emner, inkludert lærebøker, rapporter og artikler. Han har studert filosofi, religion, historie, matematikk, journalistikk og menneskerettigheter. Han foreleser ved universiteter og høgskoler.

Last ned høyoppløselig bilde

Relatert til Gunnar

Artikkel

NGO-forum for menneskerettigheter

Read article "NGO-forum for menneskerettigheter"

Side

Sakene NGO-forum arbeider med

Read article "Sakene NGO-forum arbeider med"

Uttalelse

ICC Prosecutor should establish external review of misconduct

The NHC recommends an independent review of serious allegations against the International Criminal Court (ICC).

Read article "ICC Prosecutor should establish external review of misconduct"

Land

Tyrkia

Landet ligger i  skjæringspunktet  mellom Europa, Asia og Midtøsten. Få  stater kan måle seg  med Tyrkia når det gjelder kulturminner,  men historien er også  preget av brutale konflikter.

Read article "Tyrkia"

Land

Norge

Få stater er bedre på demokrati og menneskerettigheter enn Norge. Utfordringene er å sikre rettighetene til til de svakeste i samfunnet.

Read article "Norge"

Bøkene Gunnar har bidratt til

Bok

Menneskerettigheter – En innføring

Read article "Menneskerettigheter – En innføring"

Bok

Why Europe needs a Magnitsky law

Read article "Why Europe needs a Magnitsky law"