Oslo-uttalelsen om å styrke Europarådet

Oslo-møtet om Europarådet, som fant sted 28. mars 2023, samlet parlamentarikere, akademikere og representanter for sivilsamfunnet for å diskutere utfordringer organisasjonen står overfor i forkant av toppmøtet i Reykjavik 16.-17. mai 2023. Som et resultat av diskusjonene på møtet, utarbeidet Den norske Helsingforskomité sammen med andre aktører Oslo-uttalelsen om Europarådet.

Uttalelsen støttes av sentrale menneskerettighetsorganisasjoner i Norge, og av alle medlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (PACE). Den setter foreslår tiltak for å forbedre iverksettelsen av dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, sikre at medlemsstatene følger demokratiske prinsipper, inkludere sivilsamfunnet i organisasjonens arbeid og fremme Europarådets rolle i å sikre rettsoppgjør og rettsstat i Ukraina.

Oslo-uttalelsen om Europarådet (eng.)

 

Viktige linker:

Offisiell nettside for Europarådets toppmøte 16.-17. mai 2023

Rapport fra høynivågruppe

PACE-forslag

Anbefalinger fra sivilsamfunnsmøte i Haag 28. februar – 1. mars

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"