Manifest for menneskerettigheter i Europa

Den internasjonale føderasjonen for menneskerettigheter (FIDH) lanserer et manifest for menneskerettigheter rettet mot kandidatene til det kommende valget til Europaparlamentet i juni. Målet å oppfordre alle kandidater til å forplikte seg til å respektere menneskerettighetene gjennom ti prioriteringer.

Populisme og antirettighetsbevegelser er på fremmarsj i Europa. De setter spørsmålstegn ved rettsstaten og universelle menneskerettighetene.

Helsingforskomiteen er en av 30 europeiske medlemsorganisasjoner i FIDH som sammen oppfordrer Europaparlamentets kandidater og fremtidige representanter i de europeiske institusjonene til å bekrefte sitt engasjement for disse grunnleggende verdiene i EU.

Vi lanserer et manifest med ti viktige punkter som bør stå sentralt i valgkampen foran valget til Europaparlamentet i 2024.

Les pressemeldingen om manifestet

Manifest for menneskerettigheter i Europa

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"