Norge må støtte spesialdomstol for Ukraina

I et brev til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt oppfordrer det Kyiv-baserte senteret for borgerlige friheter, Den norske Helsingforskomité og den norske delen av Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ Norge) Norge til å støtte opprettelsen av en spesialdomstol for aggresjonsforbrytelsen (ulovlig krig) mot Ukraina.

Tribunalet er nødvendig for å sikre at den russiske ledelsen blir stilt til ansvar siden Den internasjonale straffedomstol (ICC) ikke har formell jurisdiksjon over denne forbrytelsen mot Ukraina.

Brevet argumenterer for at aggresjon er den opprinnelige forbrytelsen som fører til andre internasjonale forbrytelser over hele Ukraina. Norge bør signalisere at de vil støtte Ukraina, EU og andre stater og interessenter i å opprette tribunalet. Senter for borgerlige friheter er en av årets Nobels fredsprisvinnere og har lenge vært en sterk tilhenger av opprettelsen av tribunalet.

Brev til Norges utenriksminister

Svar fra utenriksministeren

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"