Fokus på Ukraina og demokrati på Arendalsuka 2023

Arendalsuka i år var preget av lokaldemokrati og krigen i Ukraina. Helsingforskomiteens arrangementer traff godt og skapte oppmerksomhet rundt menneskerettigheter og demokratiutfordringene.

Ukrainakrigen

Siviles situasjon, rettsoppgjør og gjenoppbygging av Ukraina var tema for flere debatter vi arrangerte eller var deltakere i. Assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal deltok i en debatt om oppgjør og dokumentasjon sammen med blant andre jurist, folkerettsekspert og konfliktforsker Cecilie Hellestveit, Ellen Emilie Stensrud fra Holocaustsenteret, Åsmund Aukrust (Ap) og Jostein Kobbeltveit fra Raftostiftelsen.

Gunnar Ekeløve-Slydal i samtale om Ukrainakrigen, oppgjør og dokumentasjon. Foto: Dag Fedøy/NHC

Helsingforskomiteen var også medarrangører i en i debatter om Ukraina-krigens skjulte side og hvilke hverdagskamper som kjempes i et Ukraina i krig, samt en debatt om hvordan Ukraina skal gjenoppbygges etter krigen og hvordan både vi som land, men også kommuner og norsk sivilsamfunn kan bidra.

Putin og Russlands rolle

En av de viktigste debattene Helsingforskomiteen arrangerte i Arendal var om Putin kan arresteres for aggresjonskrigen i Ukraina og for krigsforbrytelser begått, deriblant kidnapping og indoktrinering av ukrainske barn. Generalsekretær Berit Lindeman satt i panelet sammen med jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen og Dr. Lilia Honcharevych, Chargée d’Affaires ved Ukrainas ambassade. Senior fagrådgiver Ivar Dale ledet en svært opplysende samtale. Raftostiftelsen var medarrangør. Les også artikkel på ABC Nyheter.

Seniorrådgiver Aage Borchgrevink deltok i et panel om hvordan vi skal forholde oss til Russland, som ble arrangert av Den norske Atlanterhavskomité.

Demokratiske verdier under press i Europa

Den demokratiske utviklingen i Europa står overfor store utfordringer i flere EU-land. På arrangementet Democracy on the line, fokuserte vi på situasjonen i Polen, Ungarn og Slovenia. I panelet satt Ewa Kulik-Bielińska, direktør ved Batory Foundation i Polen, Jette Christensen, statsviter, forfatter og tidligere stortingsrepresentant, Veronika Mora, direktør ved Ökotárs-Hungarian Environmental Partnership Foundation i Ungarn, og Nika Kovac, direktør ved 8th of March Institute i Slovenia. Jean-Christophe Delmas ledet samtalen som samlet mange deltakere, tross sammenfall med Arendalsukas intervju med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Democracy on the line. Panelsamtale med deltakere f.v. Jean-Christophe Delmas, Jette Christensen, Ewa Kulik-Bielińska, Veronika Mora og Nika Kolac. Foto: Lasse Thomassen/NHC

Generalsekretær deltok i panelsamtale om demokratiske verdier under press i Europa, i regi av Europabevegelsen. Vi var også medarrangør av en debatt om menneskerettighetsforsvarere i krisetid, de store utfordringene vi står overfor og hvordan Norge kan bidra til å støtte de som tar størst risiko for menneskerettigheter. Debatten ble arrangert i samarbeid med Raftostiftelsen, SAIH, Menneskerettighetsfondet og Human Rights House Foundation.

Den siste panelsamtalen Helsingforskomiteen deltok i, handlet om kunst og kulturs betydning og rolle i konflikter og opprør mot totalitære regimer. Aage Borchgrevink deltok i samtalen som tok utgangspunkt i dagen situasjon i Ukraina og Iran og satte fokus på kulturelt samarbeid og kulturens rolle.

Kontakt oss

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"

Employee

Lasse Thomassen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 947 945 61
Read article "Lasse Thomassen"