Advarer mot ny bølge med overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia

Den norske Helsingforskomité er svært bekymret over rapporter om nye overgrep i Tsjetsjenia.

For snart to år siden våknet verden til nyheten om hemmelige fengsler for homofile menn i Tsjetsjenia. Nå kommer meldingene om en ny bølge overgrep.  

– Den massive forfølgelsen av LHBT-personer som begynte i 2017 stoppet aldri, og det vi ser nå ser ut til å være nye arrestasjoner basert på antakelse om folks seksuelle orientering. Dette er svært urovekkende. Folk forteller om grove overgrep, sier Mina Skouen, seniorrådgiver på LHBTI-spørsmål i Den norske Helsingforskomité.

Lokale menneskerettighetsforsvarere melder om at mer enn 40 mennesker har blitt arrestert i Tsjetsjenia og at minst to har mistet livet som følge av tortur.  

Helsingforskomiteen har jobbet tett med lokale organisasjoner for å dokumentere hva som skjer og bistå personer som er rammet.  

– Folk er svært redde. Vi har også fått inn meldinger om at reisedokumenter ødelegges, slik at man ikke kan komme seg i sikkerhet, forteller Skouen.

OSSE-rapport: «ingen tvil»

1. november i fjor påkalte Norge og femten andre OSSE-deltakerland «Moskvamekanismen» overfor Russland som medførte en uavhengig granskning av påstandene om grove brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia. Rapporten som kom i desember konkluderer med at det ikke er tvil om at grove overgrep har funnet sted mot lesbiske, homofile, bi- og transpersoner (LHBT), menneskerettighetsforkjempere og sivile i Tsjetsjenia.  

– At meldingene om nye overgrep kommer nå, mens Russland er under svært sterk internasjonal kritikk for nettopp slike overgrep, er en indikasjon på at straffriheten råder i Tsjetsjenia, og at russiske myndigheter er likegyldige til internasjonale avtaler de er en del av, sier Skouen.   

Del av autoritær utvikling

I april 2017 begynte ryktene å gå om at mer enn hundre antatt homofile menn var blitt pågrepet og utsatt for tortur i den russiske republikken. Siden den gang er mer enn 150 personer drevet på flukt utenfor Russland, og et ukjent antall er drept av tsjetsjensk politi og egne familier.  

Folk er svært redde. Vi har også fått inn meldinger om at reisedokumenter ødelegges, slik at man ikke kan komme seg i sikkerhet


Mina Skouen, seniorrådgiver

 

Samtidig er det et massivt press på lokale menneskerettighetsaktivister. Den mest sentrale, Memorials Oyub Titiev, har sittet fengslet på falske anklager i ett år mens rettssaken har pågått. Vi frykter at presset mot gjenværende aktivister vil øke betydelig når rettssaken snart er over.  

– Informasjonen vi får nå handler ikke om overgrep som skjer i et vakuum. Overgrepene mot LHBT-personer i Tsjetsjenia skjer parallelt med angrep på andre sårbare grupper og personer i republikken, slik som journalister og aktivister, samt religiøse grupper, rusmisbrukere og andre. Tsjetsjenske myndigheter har infrastruktur, vilje og evne til å begå massive overgrep mot mange mennesker på kort tid. Vi er derfor svært bekymret for hvilke dimensjoner saken kan få, og det er viktig med en rask avklaring og reaksjon, sier Skouen. 

 

Kontakt

Employee

Mina Wikshåland Skouen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"