OSSE-rapport: Ingen tvil om at det har skjedd grove overgrep i Tsjetsjenia

– Rapporten reflekterer situasjonen slik vi ser den, sier Mina Skouen, seniorrådgiver på LHBT-spørsmål i Den norske Helsingforskomité.

Ekspertrapporten som ble lansert på et møte i OSSEs Permanente råd i Wien torsdag 20. desember konkluderer med at det ikke er tvil om at grove overgrep har funnet sted mot lesbiske, homofile, bi- og transpersoner (LHBT), menneskerettighetsforkjempere og sivile i Tsjetsjenia.

– Rapporten er uvanlig tydelig, og ber blant annet Russland om å etablere en egen uavhengig kommisjon for å følge opp noen av de mest alvorlige overgrepene. Vi som jobber med situasjonen daglig er ikke overrasket over funnene. Dette reflekterer situasjonen slik vi ser den, og vi er svært lettet over at en slik vurdering av fakta nå foreligger, sier Skouen.

Grove overgrep

I rapporten legges det frem dokumentasjon på tortur, ydmykende behandling og drap. Videre påpeker den en generell bruk av arrestasjoner og tvungne tilståelser for å skape en generell frykt i befolkningen. I tillegg til overgrep mot LHBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighetsforkjempere nevnes også brutal behandling av rusmisbrukere, salafister, og ungdommer generelt, samt omfattende bruk av kollektiv straff overfor familie og klan.

Psykisk mishandling, som djevelutdrivelse av lesbiske kvinner, press på at personer skal ta livet av sine egne slektninger på grunn av seksuell orientering, eller at enkeltindivider presses til å ta sitt eget liv, er groteske detaljer som viser hvordan statsapparatet har en enorm innflytelse på hvordan familiene skal håndtere ting internt. Om bruk av såkalte æresdrap konkluderer rapporten med at myndighetene i Tsjetsjenia tilsynlatende støtter overgriperne isteden for ofrene.

I rapportens omfattende anbefalinger ligger det en klar forventning om at Russland må sørge for at overgrepene stoppes, at de ansvarlig straffeforfølges og at politiske fanger, slik som leder i Memorial i Tsjetsjenia, Oyub Titiev, løslates.

– Vi ser nå frem til hvordan OSSEs deltakerstater, og ikke minst Russland, vil følge opp anbefalingene, sier Skouen.

Mina Skouen er Seniorrådgiver for LHBTI-spørsmål i Den norske Helsingforskomité

Utløste etterforskning

I november tok Norge og femten andre OSSE-land initiativ til å utløse Moskvamekanismen overfor Russland. Bakgrunnen var godt dokumenterte påstander om omfattende overgrep begått i Tsjetsjenia fra og med 2017, uten at Russland har forsøkt å stoppe dette. Mekanismen gjør det mulig for deltakerlandene å utpeke en uavhengig ekspertgruppe som vil undersøke og rapportere om menneskerettighetsbrudd i en annen deltakerstat.

– Det kan virke uendelig langt mellom samtalen du har med en av de overlevende som er livredd for hva som vil skje dersom de tør snakke, og de internasjonale forumene hvor statsledere møtes. Vi, og mange andre, har derfor lagt ned et omfattende arbeid for å bistå rapportøren med oppdatert og veldokumentert informasjon, sier Skouen og fortsetter:

– At de overlevende og ofrenes fortellinger er så godt reflektert i rapporten viser likevel at det er mulig, og dette blir for oss en bekreftelse på hvor viktig internasjonale institusjoner kan være for å styrke enkeltmenneskers rettighetsvern.

– Stor betydning for ofrene

Uttalelsen fra OSSE i november vektlegger særlig drap og tortur på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT), som først ble kjent for verden gjennom en serie artikler i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta i april 2017.

– Rapporten er viktig for overlevende og ofre. Selv om det ikke er en rettslig prosess, og ikke i seg selv vil føre til at noen blir dømt for overgrep, vil dokumentasjonen som kommer ut av prosessen likevel kunne brukes av de som ønsker å ta saken sin til en domstol, sier Skouen.

En av disse overlevende er Maksim Lapunov, som var den første som fortalte verden om tortur og ydmykelser i Tsjetsjenias hemmelige fengsler for antatt homofile menn. Rapporten vier stor plass til Lapunovs sak, og behovet for at den følges opp på en ordentlig måte.

Maksim Lapunov var den første til å åpent fortelle om sine opplevelser i tsjetsjenske hemmelige fengsler for antatt homofile menn.

– De tok en pose over hodet mitt og slo armene og bena mine. Da jeg forlot Tsjetsjenia kunne jeg så vidt krabbe, fortalte Maksim på en pressekonferanse i fjor. Maksim har forsøkt å få prøvd saken sin opp for en russisk domstol, men så langt uten resultater. «Ingen vet hvem sin sønn eller datter blir den neste», advarte han den gang.

Allerede før ekspertgruppens rapport ble lansert uttalte den russiske ombudspersonen Tatiana Moskalkova at det bør være mulig å få Maksims sak prøvd for retten. Til nå har saken hans blitt avvist i så mange instanser at han er i ferd med å forberede klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Sårbarheten til de menneskene som er på flukt på grunn av denne krisen blir også understreket i rapporten, og mottakerlandene anbefales å sørge for ekstra sikkerhetstiltak for dem. Det sies også at man ikke bør anse det trygt å returnere forfulgte tsjetsjenere til andre steder i Russland. Dette er noe NHC har hatt fokus på i lang tid, og vi er veldig glade for at rapporten tar dette opp, sier Skouen.

– Vi har med denne rapporten sett at ofrenes stemmer kan nå frem til institusjonene. Nå blir det opp til deltakerstatene og Russland selv å følge opp anbefalingene. Det er fortsatt en helt prekær menneskerettighetssituasjon i Tsjetsjenia for flere sårbare grupper.

Rapporten kan leses her.

 

For mer informasjon:

Employee

Mina Wikshåland Skouen

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 90 82 50 76
Read article "Mina Wikshåland Skouen"

Employee

Lene Wetteland

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 75 53Twitter: @lenewett
Read article "Lene Wetteland"