"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Artikkel

Hvilket parti er best på menneskerettigheter?

Read article "Hvilket parti er best på menneskerettigheter?"

Artikkel

Brev til utenriksministeren om Belarus

Først ønsker vi å takke Utenriksministeren for å ha bidratt til å sette Belarus høyt på den internasjonale agendaen og for å legge til rette for en offentlig markering og møte med sivilt samfunn under Tikhanouskajas besøk i Oslo 12.-13. august 2021. Flere av organisasjonene som møtte Tikhanouskaja sender herved noen felles innspill til hvordan Norge kan fortsette å legge press på myndighetene i Belarus, og andre tiltak som vi mener kan være virksomme.

Read article "Brev til utenriksministeren om Belarus"

Artikkel

Til minne om Sergej Adamovitsj Kovaljov – Russlands samvittighet

Sergej Adamovitsj Kovaljov døde 9. august 2021 i Moskva. Han var sovjetisk dissident, en prinsippfast menneskerettighetsforsvarer og en god venn av Den norske Helsingforskomité. Kovaljov ble 91 år og vi lyser fred over hans minne.

Read article "Til minne om Sergej Adamovitsj Kovaljov – Russlands samvittighet"

Artikkel

Nataliia Lobatsj: Då festivalen vart møtt av nazistiske ytringar og steining vart ukrainske Nataliia aktivist

Over regnbogen

Read article "Nataliia Lobatsj: Då festivalen vart møtt av nazistiske ytringar og steining vart ukrainske Nataliia aktivist"

Kampanje: Over regnbogen

Frå mars til juni 2021, i samband med viktige menneskerettsdagar, vil Den norske Helsingforskomité dele historier frå nokre av Europa sine modigaste og mest energiske menneskerettsforsvarar.

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.