Georgia: Trekk tilbake forslaget om «utenlandsk agent»-lov

Helsingforskomiteen fordømmer Georgias regjeringspartis forsøk på å vedta en russisk-lignende lov om utenlandske agenter.

En slik lov vil vanskeliggjøre internasjonalt samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforsvarere og true sivilsamfunnets uavhengighet.

– Vi stiller oss solidariske med Georgias sivilsamfunnsorganisasjoner og gjentar vår oppfordring til myndighetene om å avstå fra å vedta lovforslaget, som er i strid med Georgias menneskerettighetsforpliktelser og vanskeliggjør veien mot EU-medlemskap, sier generalsekretær Berit Lindeman.

Les Helsingforskomiteens uttalelse (eng.)

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"