Vil du støtte Ukrainas kamp for frihet?

Aktuelt

Uttalelse

Stans utleveringen av Assange

Read article "Stans utleveringen av Assange"

Uttalelse

Ber Europa støtte det kirgisiske sivilsamfunnet

Read article "Ber Europa støtte det kirgisiske sivilsamfunnet"

Artikkel

Helsingforskomiteen har fått deltakestatus i Europarådet

Read article "Helsingforskomiteen har fått deltakestatus i Europarådet"

Uttalelse

Norge bør etterforske brudd på folkeretten i og rundt Gaza

Read article "Norge bør etterforske brudd på folkeretten i og rundt Gaza"

Rapporter fra Ukraina – Truth Hounds

Truth Hound dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina. Les rapportene deres og lær mer om Truth Hounds sitt viktige arbeid.

Nasjonale minoriteter

Vi har snakket med representanter for de ulike minoritetene

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.