Vil du støtte Ukrainas kamp for frihet?

Aktuelt

14 feb

Ukrainas kamp for frihet – Kunstutstilling

Read article "Ukrainas kamp for frihet – Kunstutstilling"

Artikkel

Rettssak mot Ales Bjaljatski basert på falske anklager

Read article "Rettssak mot Ales Bjaljatski basert på falske anklager"

Artikkel

Norge må støtte spesialdomstol for Ukraina

Read article "Norge må støtte spesialdomstol for Ukraina"

Artikkel

Møre og Romsdal støtter dokumentasjon av krigsforbrytelser

Read article "Møre og Romsdal støtter dokumentasjon av krigsforbrytelser"

Rapporter fra Ukraina – Truth Hounds

Truth Hound dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina. Les rapportene deres og lær mer om Truth Hounds sitt viktige arbeid.

Kampanje: Over regnbogen

Frå mars til juni 2021, i samband med viktige menneskerettsdagar, vil Den norske Helsingforskomité dele historier frå nokre av Europa sine modigaste og mest energiske menneskerettsforsvarar.

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.