Vil du støtte Ukrainas kamp for frihet?

Aktuelt

Rapport

Hvordan straffe grove menneskerettighetsbrudd i Russland?

Read article "Hvordan straffe grove menneskerettighetsbrudd i Russland?"

Kommentar

Menneskerettigheter må betale regninga

Read article "Menneskerettigheter må betale regninga"

Uttalelse

Manifest for menneskerettigheter i Europa

Read article "Manifest for menneskerettigheter i Europa"

Uttalelse

Georgia: Trekk tilbake forslaget om «utenlandsk agent»-lov

Read article "Georgia: Trekk tilbake forslaget om «utenlandsk agent»-lov"

Rapporter fra Ukraina – Truth Hounds

Truth Hound dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina. Les rapportene deres og lær mer om Truth Hounds sitt viktige arbeid.

Nasjonale minoriteter

Vi har snakket med representanter for de ulike minoritetene

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.