Vil du lede og videreutvikle vårt prosjektarbeid?

Den norske Helsingforskomité søker en erfaren, kreativ og dyktig programsjef med gode samarbeidsevner som kan lede arbeidet med å utvikle organisasjonens program- og prosjektportefølje.

Helsingforskomiteen er en hovedsakelig prosjektfinansiert menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å fremme respekt for menneskerettighetene, styrke sivilsamfunnsorganisasjoner og drive undervisning i menneskerettigheter. De siste årene har vi vokst i både antall ansatte, økonomiske bidragsytere, geografisk arbeidsområde og satt oss nye strategiske mål. Vi står overfor spennende oppgaver og ønsker å styrke vårt arbeid med prosjektadministrasjon og finansiering.

For å lykkes som programsjef må du ha kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. En viktig del av arbeidet vil være å samarbeide med organisasjonens fagrådgivere om økonomiske og administrative sider ved gjennomføring av program og prosjekter. Vi ønsker å effektivisere prosjektadministrasjon, samarbeid med partnere, målstyring og evaluering.

Som programsjef vil du være en del av administrasjonsavdelingen og inngå i Helsingforskomiteens ledergruppe. Du vil samarbeide med mennesker med brennende engasjement og høy faglig kompetanse.

 

Ansvarsområder:

 • Lede arbeidet med å videreutvikle Helsingforskomitéensforvaltning av program- og prosjektstøtte, inkludert støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Du vil bidra til å standardisere og styrke søknads- og rapporteringsprosesser, målstyring og evaluering;
 • Lede arbeidet med å utvikle organisasjonens finansieringsstrategi, identifisere finansieringskilder og søknadsmuligheter, samt samarbeide med private og bedrifter;
 • Ha hovedansvar for å skrive og utvikle konseptnotater og prosjektsøknader i samarbeid med fagansvarlige;
 • Lede arbeidet med å utarbeide organisasjonens prosjektrapporter og forhold til de viktigste økonomiske støttespillerne.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (bachelor eller mastergrad) innenfor prosjektadministrasjon er en fordel, men ikke et krav. Omfattende praktisk erfaring kan kompensere for utdanning;
 • Minimum fem års relevant erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid i sammenlignbare organisasjoner;
 • Erfaring med ledelse, spesielt prosjektledelse;
 • Erfaring fra søknads- og rapporteringsprosesser, samt med å bygge organisatorisk kapasitet til å gjennomføre prosjekter;
 • Dokumenterte resultater med å sikre og administrere finansiering fra donorer som Europakommisjonen, Utenriksdepartementet, NORAD og private aktører i inn- og utland;
 • God kjennskap til internasjonale og nasjonale prosjektadministrasjonsverktøy, herunder målstyring og evaluering av menneskerettighetsprosjekter.

 

Personen vi ser etter:

 • Har gode evner til å jobbe både selvstendig og i team;
 • Er proaktiv og fleksibel;
 • Har evne til å håndtere et høyt arbeidstempo og en faglig utfordrende hverdag;
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 

Vi kan tilby:

 • Samarbeid med modige og dyktige menneskerettighetsforsvarere i Norge og verden;
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver;
 • En uformell og dynamisk arbeidsplass med engasjerte kolleger, og et mangfoldig arbeidsmiljø;
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling.

 

Arbeidssted vil være i Oslo. Noe reising må påregnes. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Bjørn Engesland, generalsekretær, tlf. 95 75 33 50.

 

Søknadsfrist: 1. april 2019.

Søknader sendes per e-post til: [email protected] og med kopi til [email protected]

Kontakt

Employee

Bjørn Engesland

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 75 33 50Twitter: @Bjorn1960
Read article "Bjørn Engesland"