Samarbeid med det ukrainske sivilsamfunnet avgjørende for å lykkes

- Vi er glade for at støtten til Ukraina understrekes i stortingsmeldingen om Nansen-programmet, og at det kommer klare signaler om langsiktig støtte til det ukrainske sivilsamfunnet. Behovene for konkret hjelp og solidaritet er uendelig, og den norske hjelpen er viktig, sier generalsekretær Berit Lindeman.

– Temaer som antikorrupsjon, menneskerettigheter og forebygging av kjønnsbasert seksuell vold har med rette fått en sentral plass i den varslede støtten til ukrainsk sivilsamfunn. Dette er viktig og vi forventer at dette følges opp i budsjettprioriteringene, sier Lindeman. Hun ser frem til videre samarbeid om hvordan dette kan gjøres på mest mulig treffsikker og effektiv måte.

Lokalt eierskap og samarbeid med ukrainske organisasjoner er avgjørende for å lykkes. Her må Nansen-programmet se til at også de store multinasjonale og internasjonale organisasjonene som forvalter støtte, får krav om lokale partnerskap, fortsetter Lindeman.

– I fordelingen av sivil støtte til Ukraina gikk bare 1 prosent i 2023 til ansvarliggjøring, demokrati og menneskerettigheter. Fremover må denne andelen økes betraktelig, for å styrke antikorrupsjonsarbeid og Ukraina som en rettstat, mener Lindeman.

Helsingforskomiteen har jobbet målrettet med dokumentasjon av grove menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i samarbeid med lokale partnere siden krigsutbruddet og annekteringen av Krym i 2014. Dette blir en viktig del av ansvarliggjøringen og det kommende rettsoppgjøret.

– Nå skal vi bruke litt tid på å gå gjennom meldingen til Stortinget og se hvordan vi i felleskap kan bygge et godt og effektivt program for Ukraina, avslutter Berit Lindeman.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"