Norge bør etterforske brudd på folkeretten i og rundt Gaza

I et brev til det nasjonale statsadvokatembetet ber Den norske Helsingforskomité om at Norge starter etterforskning av internasjonale forbrytelser i og rundt Gaza.

Vi ser med uro hvordan folkeretten blir satt til side av mange stater. Hadde den blitt fulgt, hadde det ikke vært blodige konflikter i Ukraina, Syria, Jemen, Etiopia, Sudan, Israel, på Gaza og mange andre steder. Vi mener at Norge kan gjøre mer for å styrke etterlevelsen av den.

I tråd med Helsingforskomiteens sterke engasjement for internasjonal rett ønsker vi å fremme en aktiv norsk innsats for å bekjempe straffrihet i konflikten mellom Israel og Hamas. Norge støtter allerede Den internasjonale straffedomstol (ICC), som etterforsker om internasjonale forbrytelser er blitt begått i konflikten, og har oppfordret Israel og andre stater til å følge påbudene fra Folkerettsdomstolen i Haag for å forhindre folkemord.

I brevet ber Helsingforskomiteen om at norske myndigheter i tillegg starter egen etterforskning. Den vil ikke stoppe krigen, men være et viktig bidrag til å rettsliggjøre og styrke folkeretten. Politikerne kan påpeke folkerettsbrudd og finansiere det rettslige oppgjøret mot dem. Men det er profesjonelle etterforskere og jurister som kan få enkeltpersoner kompetent etterforsket og til sist dømt hvis bevisene er gode nok.

Det er etter vår mening en nøkkel til å øke folkerettens gjennomslag og beskyttelsen av sivile.

 

Brev til statsadvokaten

 

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"