Valgene vi følger med på i 2020

Europa og Sentral-Asia skal gjennom flere valg dette året. Vi tar først for oss våren, og hvorfor vi følger tett med.

Valgvåren 2020 kommer til å preges av valg i flere autoritære regimer. I Aserbajdsjan er det overraskende mange uavhengige kandidater som prøver å vinne i et system nøye kontrollert av myndigheter; vil noen klarer det? Vil den fengslede opposisjonen i Tadsjikistan få lov til å stille? Blir det nok et fremskyndet valg i Kasakhstan?

Aserbajdsjan: Et spill for galleriet

Først ut er parlamentsvalget i Aserbajdsjan 9. februar 2020, som kommer tidligere enn planlagt.

— Parlamentsvalget i Aserbajdsjan er kun ment å fornye lojale folkevalgte, og gi enda mer makt til den herskende Aliyev-familien, sier seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité Olga Shamshur Flydal.

President Ilham Aliyev har vært ved roret i 17 år, og sikret seg sin fjerde presidentperiode i 2018.

Det kan komme betydelige folkelige protester, fordi flere oppfatter det å fremskyve valget med nesten ni måneder som et forsøk på å utestenge opposisjonen fra å delta.

Olga Shamshur Flydal

— Helsingforskomiteen følger tett med av flere grunner. Det kan komme betydelige folkelige protester, fordi flere oppfatter det å fremskyve valget med nesten ni måneder som et forsøk på å utestenge opposisjonen fra å delta, sier Flydal.

Aserbajdsjan nekter også å implementere Den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) avgjørelse om å oppheve dommen mot Ilgar Mammadov og en rekke andre politiske fanger, som dermed ikke kan registrere seg som kandidater i det kommende valget.

Tadsjikistan: Opposisjonen i fengsel

Parlamentsvalget i Tadsjikistan er planlagt til mars i år. Generelt er det knyttet lite spenning til valg i Tadsjikistan, hvor myndighetene ved hjelp av massivt valgfusk, undertrykkelse av all politisk opposisjon og dissens, og med et enormt propagandaapparat sørger for at det offisielle valgresultatet samsvarer med regimets plan. Landet har aldri avholdt valg som anses som fritt eller rettferdig av OSSE/ODIHR, og det er ingen grunn til å forvente at årets parlamentsvalg på noen måte vil avvike fra det ovenskisserte mønsteret.

— Helsingforskomiteen vil likevel følge parlamentsvalget i Tadsjikistan nøye, og forventer at prosessen vil være som tidligere, og ende med et parlament fullstendig lojalt til presidenten, sier Marius Fossum, vår stedlige representant i Sentral-Asia.

Da Tadsjikistan sist holdt parlamentsvalg, i mars 2015, førte massivt valgfusk til at den politiske opposisjonen mistet alle seter i parlamentet, og fjernet dermed ethvert skimmer av demokrati fra nasjonalforsamlingen. Kun få dager etter valget i 2015 ble en fremtredende tadsjikisk opposisjonsleder skutt og drept i en gate i Istanbul – regimet hadde igangsatt sin plan om å rydde av veien enhver politisk opposisjon.

Mens regimet forbereder seg på valg, befinner landets opposisjon seg enten i fengsel eller i eksil.


Marius Fossum

I månedene og årene etter valget, massearresterte myndighetene opposisjonspolitikere og -aktivister, forbød og stengte landets viktigste opposisjonsparti og fengslet hundrevis av partimedlemmer i det som anses som landets verste menneskerettighetskrise siden borgerkrigen på 1990-tallet.

— Mens regimet forbereder seg på valg, befinner landets opposisjon seg enten i fengsel eller i eksil, fortsetter Fossum.

Når parlamentsvalget er fullført, skal parlamentet velge en ny taler – en prosess som er vel verdt å følge da parlamentets taler offisielt rangeres som landets nummer to, direkte under presidenten. Valgloven i Tadsjikistan krever at det skal avholdes presidentvalg senere i år, og det knyttes spenning til hvorvidt valget av parlamentets taler kan si noe om regimets langsiktige planer og om hvorvidt sittende president Rahmon, som har styrt landet siden 1992, fortsetter å styre landet fra presidentstolen også etter neste presidentvalg.

Kasakhstan: Tid for nok et fremskyndet valg?

Det neste parlamentsvalget i Kasakhstan skal, i henhold til valgplanen, finne sted i 2021. Imidlertid har de tre forrige parlamentsvalgene funnet sted tidligere enn planlagt, noe som ser ut til å være den nye normen i landet.

— Den uventede fratredelsen av mangeårige president Nursultan Nazarbayev i 2019, og det påfølgende presidentvalget i fjor sommer, gjør at de fleste som følger Kasakhstan forventer at landet vil avholde parlamentsvalg en gang i løpet av 2020, sier Fossum.

I skrivende stund har ikke kasakhstanske myndigheter kunngjort tidspunkt for neste parlamentsvalg. Derimot har russiske statsmedier nylig rapportert at det skal avholdes valg i mars 2020 i Kasakhstan, hvilket gir ytterligere vann på mølla for spekulasjonene om at nok et fremskyndet valg er rett rundt hjørnet.

Tidligere parlamentsvalg i Kasakhstan har vært preget av valgfusk, uregelmessigheter og en knebling av politisk opposisjon. Parlamentet er lojalt overfor det sittende regimet og tungt dominert av det styrende partiet.

Enten neste parlamentsvalg i Kasakhstan finner sted i år eller i 2021, vil Helsingforskomiteen følge prosessen nøye.

Kontakt

Employee

Olya Shamshur Flydal

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 73 53 43
Read article "Olya Shamshur Flydal"

Employee

Marius Fossum

Stedlig representant i Sentral-AsiaE-post: [email protected]Telefon: +7-771-506-4955Twitter: @Marius_Fossum
Read article "Marius Fossum"