Vil lære av den norske skolevalg-modellen

For første gang har Den norske Helsingforskomité arrangert observasjon av det norske skolevalget.

– Jeg vil ta med meg systemet med norske skolevalg hjem til Moldova. Om 4-5 år tror jeg vi skal kunne klare å få på plass et nasjonalt system med skolevalg over hele Moldova, sier Catalin Lupascu 

21-åringen er studentombudsmann ved sitt universitet i Moldova og er en av ni ungdommer fra Ukraina, Moldova og Aserbajdsjan som er i Norge for å observere og lære om det norske skolevalget.   

– Det som overrasker meg mest er hvor strukturert skoledebattene i Norge er. Å begynne så tidlig med å lære unge verdien av politisk debatt og diskusjon er noe helt nytt for meg og virkelig noe vi kan ta lærdom av. Jeg tror virkelig det øker valgdeltakelsen og interessen for politikk og valg blant unge, sier Lupascu. 

Første observasjon av skolevalg

Helsingforskomiteen har en lang tradisjon med å organisert valgobservasjon for profesjonelle observatører fra tidligere Sovjet land ved norske stortingsvalg (2005, 2009, 2013 og 2017). 

– Våre internasjonale observatører har alltid vist stor begeistring for ideen med skolevalg og nivået av deltakelse norsk ungdom har i politiske prosesser. Derfor er vi nå i gang med dette pilotprosjektet hvor ungdommer fra Ukraina, Moldova og Aserbajdsjan får førstehånds opplevelse av debatter og skolevalg, forteller Olga Shamshur Flydal, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité.  

Å gi dem mulighet til å oppleve hvordan ungdomsengasjement bidrar til å sette dagsorden i et stabilt demokrati er en uvurderlig erfaring


Olga Shamshur Flydal

 

Gjennom hele uken vil ungdommene i alderen 18-23 år møte ungdomspolitikere, sivilsamfunnsaktører, stortingspresidenten, stortingspolitikere og ordføreren i Oslo i tillegg til elever fra Elvebakken videregående skole som står for organisering og gjennomføring av debatter og valg der 

– Med dette ønsker vi å vise ungdommene at man ikke trenger å være voksen politiker for å begynne å ta ansvar over utvikling i landet generelt, og i egen hverdag spesielt. Å gi dem mulighet til å oppleve hvordan ungdomsengasjement bidrar til å sette dagsorden i et stabilt demokrati er en uvurderlig erfaring, sier Shamshur Flydal. 

Håper å kunne ta valget med hjem

Alyona Nekhryshchyniuk (22) fra Ukraina er også en av observatørene og merker fokuset på ungdom i norsk politikk i motsetning til sitt eget hjemland.  

– Det er tydelig at politiske partier i Norge er mer rettet mot ungenn for eksempel i Ukraina hvor unge sjeldent stemmer ved valg, og hvor vi ikke er vant til å diskutere politikk på skolen, forteller hun.   

Også hun håper å kunne få til skolevalg og skoledebatter i Ukraina.  

– På den måten vil ungdom i Ukraina muligens føle at de kan påvirke politikken og at deres mening betyr noe. Det kan ansvarliggjøre unge i større grad, og samtidig gi dem håp om at de kan bidra til endring i samfunnet, sier Alyona. 

Kontakt

Employee

Olya Shamshur Flydal

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 73 53 43
Read article "Olya Shamshur Flydal"