Støtte til lokalt sivilsamfunn i Ukraina bør øremerkes

En stor andel av støtten bør øremerkes det ukrainske sivilsamfunnet, tok Helsingforskomiteen til orde for i høringen om Nansen-programmet.

Arve Hansens innlegg i høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen 29. februar 2024:

Komiteleder, komitemedlemmer

La meg begynne med å si at det er veldig gledelig at et samlet Storting har vedtatt dette Nansen-programmet for å hjelpe Ukraina.

Denne støtten har ikke bare praktisk betydning, men også symbolsk. Den viser ukrainerne, som sloss for sin selvstendighet og overlevelse, at vi ikke har glemt dem.

Mye har imidlertid skjedd siden Nansen-programmet ble vedtatt i fjor:

  • Russland har intensivert angrepene sine på kritisk infrastruktur og boligområder.
  • Sprengingen av Kakhovka-dammen har ført til en økologisk katastrofe av ubeskrivelige dimensjoner.
  • Og millioner av mennesker har blitt traumatisert, både fysisk og psykisk. For ikke å snakke om alle dødsfallene, bortføringene, og torturen.

Situasjonen kan også bli mye verre. Så Norge bør øke støtten gjennom Nansen-programmet, om behovet skulle melde seg.

I vårt høringsnotat har vi seks hovedpunkter. Av dem vil jeg trekke fram viktigheten av å ta vare på det ukrainske sivilsamfunnet.

Helsingforskomiteen har jobbet i Ukraina siden 1990-tallet. I løpet av denne tiden har vi sett at det ukrainske sivilsamfunnet har stått helt sentralt i kampen mot interne problemer og eksterne trusler:

  • Det er de små organisasjonene som har drevet fram demokratiske endringer og økt respekt for menneskerettighetene i landet.
  • Det er sivilsamfunnet som avdekker korrupsjon, maktmisbruk og overgrep, og holder den ukrainske eliten til ansvar.
  • Og når ukrainere ikke har blitt hørt, korrupsjonen har blitt for stor eller maktmisbruket for ekstremt, er det sivilsamfunnet som har organisert demonstrasjoner, protester og to vellykkede revolusjoner.
  • Det er dette som er hovedforskjellen mellom Ukraina og nabolandene Belarus og Russland.

Sivilsamfunnet har også vist seg uvurderlig i kampen mot Russland:

  • Det var små, ofte lederløse organisasjoner som var de første til å reagere på de russiske invasjonene i 2014 og 2022.
  • Og det er disse som nå jobber med å dokumentere de utallige krigsforbrytelsene til den russiske krigsmaskinen.

Når denne krigen omsider tar slutt vil det bli et nytt behov for den ukrainske grasrota.

Det er derfor helt essensielt at vi ikke motarbeider disse gode kreftene, ved å bare prioritere støtte til store internasjonale organisasjoner eller sentrale myndigheter. For det vil bygge ned demokratiet

Snarere bør en stor andel av støtten øremerkes det ukrainske sivilsamfunnet. For det vil bygge opp. Vi foreslår 10%, slik som med EØS-midlene.

Helsingforskomiteen er overbevist om at bare med en slik prioritering vil Norge bidra til en bærekraftig utvikling på lang sikt.

Les Helsingforskomiteens høringsinnspill til Nansen-programmet

Kontakt oss

Employee

Arve Hansen

RådgiverE-post: [email protected]
Read article "Arve Hansen"

Employee

Olya Shamshur Flydal

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 73 53 43
Read article "Olya Shamshur Flydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"