Arve Hansen

Arve Hansen begynte i Den norske Helsingforskomiteen i januar 2022. 

Han har en doktorgrad i områdestudier fra Universitetet i Tromsø og har forsket inngående på urbanisme, masseprotester og opposisjonskultur i Ukraina, Belarus og Russland, samt den pågående russisk-ukrainske konflikten. 

Tidligere har Arve bodd ti år i det østslaviske området. Han har blant annet studert ved to belarusiske universiteter i Mensk, jobbet for UD i Kyiv og Murmansk, og drevet feltarbeid i Ukraina over lengre perioder. 

“Helsingforskomiteen er et sted hvor jeg kan bruke mine kunnskaper og erfaring til å bidra i en region jeg er veldig glad i.” 

Arve snakker på russisk, ukrainsk, belarusisk, norsk og engelsk. Han prøver seg også (med varierende hell) på spansk, polsk og persisk.