Sakharov Frihetspris til ukrainske Truth Hounds

- Gjennom sitt utrettelige dokumentasjonsarbeid har ukrainske Truth Hounds tatt en ledende rolle for å sikre at sannheten ivaretas, sier Helsingforskomiteens generalsekretær, Berit Lindeman.

Den norske Helsingforskomité gir Sakharov Frihetspris 2023 til den ukrainske organisasjonen Truth Hounds for deres arbeid for å dokumentere krigsforbrytelser og potensielle forbrytelser mot menneskeheten.

Truth Hounds så dagens lys under Majdan-revolusjonen og den påfølgende russiske invasjonen av Krimhalvøya og Donbas i 2014. Siden den gang har organisasjonen vokst til å bli et høyst profesjonelt team av eksperter innen dokumentasjon og etterforskning av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og innen kompetansebygging i det juridiske miljøet i Ukraina.

– Deres utrettelige og ofte farlige arbeid drives av et ønske om å oppnå rettferdighet for ofrene og deres familier, sier Berit Lindeman.

– Årets pris understreker hvordan grasrotaktivisme kombinert med banebrytende teknologiske løsninger kan frembringe de beviser som kreves av det internasjonale rettssystemet når de ansvarlige for krigsforbrytelser skal stilles til ansvar, legger Lindeman til. – Den er et tegn på vår respekt for deres arbeid og for det ukrainske folk, som fortsatt står imot Russlands uprovoserte invasjon og brutalitet.

Truth Hounds går systematisk frem for å dokumentere krigsforbrytelser ved å samle vitnesbyrd og bevis til bruk i etterforskninger i regi av Den internasjonale straffedomstol (ICC), ukrainske myndigheter og andre stater gjennom utøvelse av universell jurisdiksjon, også i Norge. I sitt arbeid bruker organisasjonen en kombinasjon av åpne kilder (OSINT) og profesjonelt feltarbeid. Helsingforskomiteen bistår Truth Hounds i dokumentasjonsarbeidet, blant annet gjennom utvikling av en database som er skreddersydd for etterforskning. Databasen er basert på softwareløsningen I-DOC, som er utviklet av vår partner Case Matrix Network og bygger på erfaringer fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Da Russland gikk til fullskalainvasjon i februar 2022 stod Truth Hounds klare, sier Lene Wetteland, leder for Helsingforskomiteens dokumentasjonsarbeid, som samarbeider direkte med Truth Hounds. – De har vært på sporet av brutale sannheter og fakta siden. Vi er stolte over Helsingforskomiteens rolle som samarbeidspartner i dette viktige arbeidet.

Truth Hounds arbeidsfokus begrenses ikke til Ukraina, men omfatter også erfaringer fra Sør-Kaukasus, Sentral-Asia og Belarus.

Om Sakharovs Frihetspris
Sakharovs Frihetspris ble opprettet av Den norske Helsingforskomité i 1980 med støtte fra den sovjetiske dissidenten Andrej Sakharov selv. Tidligere prisvinnere har kommet fra Tsjekkoslovakia, Russland, Belarus, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Ungarn.

Dette er første gang en ukrainsk organisasjon mottar Sakharov Frihetspris.

Den norske Helsingforskomité gratulerer vinnerne og ser frem til å ta imot dem i Oslo 25. mai. Seremonien finner sted på Deichman i Bjørvika.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"