Sakharov Frihetspris 2019 til Europas helter

Mandag kveld ble Den ungarske Helsingforskomité tildelt Andrei Sakharov Frihetspris 2019.

Andrei Sakharovs Frihetspris

Andrei Sakharovs Frihetsfond ble i 1980 opprettet av Den norske Helsingforskomité (NHC), med støtte og samtykke fra Andrei Sakharov selv. Den første prisen fikk Charta 77 i 1984. Tidligere prisvinnere er blant annet:

  • Evgeny Zhovtis og Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
  • Svetlana Gannusjkina fra Memorial Human Rights Center
  • Amor Masovic fra Bosnia-Hercegovina

Mandag kveld var representanter fra hele det politiske Norge, sivilsamfunnsorganisasjoner, medier og støttespillere samlet for å hylle prisvinnerne i Det norske teatret. Prisutdelingen ble ledet av den erfarne forfatteren og journalisten Mah-Rukh Ali.

Prisvinnerne var tydelig takknemlig for å få motta prisen.

– Vi vil takke Den norske Helsingforskomité for dette sterke symbolet på deres støtte. Det er viktig for oss å ha slike sterke allierte som står side om side med oss. Det er en vitamininnsprøyting inn i organisasjonen vår, sa Márta Pardavi, talsperson i Den ungarske Helsingforskomité.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt hver sine appeller til de fremmøtte.

Jeg vil gratulere Den ungarske Helsingforskomité  med å vinne Andrei Sakharov Frihetspris 2019. Dette er en klar anerkjennelse av Den ungarske Helsingforskomiteens oppnådde resultater og deres dedikerte innsats for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstat.


Ine Marie Eriksen Søreide, Norges utenriksminister

–  Jeg vil gratulere Den ungarske Helsingforskomité  med å vinne Andrei Sakharov Frihetspris 2019. Dette er en klar anerkjennelse av Den ungarske Helsingforskomiteens oppnådde resultater og deres dedikerte innsats for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstat.

Jeg pleier å si at eksistensen av Den norske Helsingforskomité gjør at jeg kan sove godt om natten, fordi jeg vet at noen står på og følger med på hva som skjer i verden. Nå vet jeg at også eksistensen av Den ungarske Helsingforskomité gjør at jeg kan sove trygt om natten i Norge, takket være deres innsats for demokrati og menneskerettigheter der.


Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

– Jeg pleier å si at eksistensen av Den norske Helsingforskomité gjør at jeg kan sove godt om natten, fordi jeg vet at noen står på og følger med på hva som skjer i verden. Nå vet jeg at også eksistensen av Den ungarske Helsingforskomité gjør at jeg kan sove trygt om natten i Norge, takket være deres innsats for demokrati og menneskerettigheter der.

Generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité la i sin tale vekt på at Europa trenger menneskerettighetsforsvarere i dag mer enn på mange år.

Jeg er for å se Márta Pardavi og András Kádár blant oss her i dag. Dere er to beundringsverdige representanter for bevegelsen mot den autoritære utviklingen i Ungarn. Dere er nå del av en stolt tradisjon.


Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

– Jeg er glad for å se Márta Pardavi og András Kádár blant oss her i dag. Dere er to beundringsverdige representanter for bevegelsen mot den autoritære utviklingen i Ungarn. Dere er nå del av en stolt tradisjon, sa Engesland og viste til andre heltemodige menneskerettighetsforsvarere som har fått prisen før.

Tidligere på dagen publiserte VG Nett en kronikk skrevet av Engesland hvor også hyllet prisvinnerne for deres innsats mot autoritære utviklingstrekk i Ungarn: «Derfor er det viktig for oss å markere solidaritet med disse demokratiets helter. Det er alvor nå.»

Styreleder i Den norske Helsingforskomité, Ragnhild Astrup Tschudi, holdt også tale til prisvinnerne, der hun blant annet fremhevet at Den ungarske Helsingforskomité kjemper for menneskene som får rettighetene sine krenket av den ungarske staten.

– De tilbyr fri rettshjelp og rettslig beskyttelse til hverdagsheltene, ofrene for menneskerettighetsovergrep, sa Tschudi.

Den ungarske Helsingforskomité har i en årrekke vært av de fremste i kampen mot Viktor Orbans regime i Ungarn. Den Budapest-baserte organisasjonen ble etablert i 1989, og har siden arbeidet for å fremme respekt for menneskerettighetene, informere og rapportere om menneskerettighetsbrudd og tilbyr fri rettshjelp. Organisasjonen er ledet av Márta Pardavi og András Kristóf Kádár og har en stab på 24 ansatte. Den kjemper for menneskers grunnleggende rettigheter i et miljø i økende grad preget av svertekampanjer og trakassering rettet spesielt mot organisasjoner som bistår flyktninger og asylsøkere.