Kunnskap under angrep

Ungarns autoritære leder forsøker å kneble kritiske røster. En norsk student i Budapest lot seg ikke skremme til taushet.

Den nye universitetsloven

  • Den ungarske regjeringen hevder universiteter med utenlandsk eierskap bryter ungarsk lov, bl.a. ved å ikke undervise i eierlandet.
  • Loven strammer inn akkrediteringsreglene. CEU hevder de er hovedmålet for den nye loven, da universitetet er registrert i USA.
  • I praksis er det CEU som rammes hardest av lovendringen.
  • Amerikansk-ungarske George Soros grunnla universitetet i 1991. Soros er blitt utpekt som flyktningkrisens syndebukk og landefiende nummer èn av Orbàn-regjeringen.

Valgskredet for statsminister Viktor Orbàn den 8. april ble et styrket mandat til å fortsette kursen i en antidemokratisk retning. Journalister, menneskerettighetsforsvarere og studenter frykter at angrepene mot ytringsfriheten blir intensivert.

Det har allerede rammet det anerkjente Central European University (CEU) i Budapest, som trues med nedleggelse som følge av en ny universitetslov som Orbàn fikk gjennom i fjor. Myndighetene hevder at universitetet nå er ulovlig, fordi det har tilknytning til utlandet.

Norsk student

Mette Olsen (bildet) tar en mastergrad i Public Policy i regi av CEU, og bodde i Budapest da den nye universitetsloven ble vedtatt.

– Det kom som et sjokk på studentene. CEU er internasjonalt anerkjent, både som universitet og forskningsinstitusjon. Jeg hadde ikke trodd at Orbàn ville angripe CEU, sier Mette Olsen, som bestemte seg for å stå opp mot Ungarns mektige leder.

Sammen trakk flere tusen studenter ved CEU ut i Budapests gater. Mellom 50- og 80-000 demonstranter deltok i protesttog i april 2017.

– Vi hadde en felles sak å kjempe for. Lovendringen er ekstremt urettferdig fordi det er i strid med akademisk frihet og individets rett til utdanning, sier Olsen.

Studentdemonstrasjoner: Mette Olsen (i første rad med UWC-bag) og andre studenter under protestene i fjor.

Universitetet har varslet at de ikke vil gi seg uten kamp. Olsen frykter likevel at Orbans valgseier vil gjøre den kampen enda vanskeligere.

– Vi er bekymret for at regjeringen på sikt vil kunne holde presset mot CEU såpass høyt at universitetet ikke lenger kan være lokalisert i Budapest, sier hun.

Demokratiske frø

Central European University har siden starten i 1991 utdannet en rekke politikere og menneskerettighetsaktivister. Blant dem er den aserbajdsjanske aktivisten Rashadat Akhundov.

– CEU har spilt en viktig rolle i å utvikle liberale og demokratiske tankeganger i spesifikke aktivist-miljøer i Europa og Sentral-Asia, sier Akhundov.

Han mener universitetet aktivt har bidratt til at uteksaminerte politikere og aktivister har plantet vestlige, demokratiske «frø» i hjemlandene sine – med kunnskap de har hentet fra CEU.

Det er ikke bare den akademiske friheten som har blitt angrepet.  Siden Fidesz-partiet kom til makten for åtte år siden, har Ungarn raskt beveget seg i retningen av å bli et illiberalt demokrati.

Innstramminger

Innvandringspolitikken har blitt kraftig innstrammet, og ytrings- og mediefriheten er også stadig mer truet. Ved valget sikret Fidesz seg på nytt to tredeler av setene i parlamentet.

– Valgseieren har gitt regjeringen ny selvtillit. Regjeringspartiet kommer etter alt å dømme til å innføre en ny lovgivning som vil sette kroken på døren for de fleste sivilsamfunnsorganisasjoner med utenlandsk pengestøtte, frykter Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomite.

Csilla Czimbalmos er seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomite.

Gjenvalget fører til at Orbàn er et skritt nærmere sin visjon om et illiberalt demokrati.

– Ideer, tanker og aktiviteter som oppfattes som liberale og kritiske av regjeringen slås ned på og forsøkes sensurert, forteller Czimbalmos.

En test

Menneskerettighetsforkjemperen Romanita Jodache studerte ved CEU på 90-tallet. I dag koordinerer hun det rumenske prosjektet for Fundamental Rights Agency of the European Union og erbekymret for sivilsamfunnsorganisasjonene i Ungarn.

– Jeg ser på den politiske situasjonen i Ungarn som en test for både det europeiske sivilsamfunnet og det globale menneskerettighetsmiljøet. Hvordan kan vi effektivt støtte våre ungarske kolleger, slik at de kan fortsette sitt arbeid når regjeringen forsøker å kapre demokratiet – midt i hjertet av Europa?

Menneskerettighetsforkjemperen Romanita Jodache er tidligere student ved CEU.

Professor Nick Sitter ved CEU tror ikke det internasjonale samfunnet vil legge press på Ungarn for en mer demokratisk utvikling:

–  Det er tydelig at EU har begrenset politisk vilje til å konfrontere medlemsland som glir bort fra demokrati og rettstat. EU-kommisjonen har systematisk valgt de svakere og mildere formene for kritikk av Fidesz-regjeringen, påpeker Sitter

Professoren mener at tidligere europaminister, Vidar Helgesen, viste at det var mulig å konfrontere Viktor Orbàn med lovbrudd. Det skjedde da Norge suspenderte EØS-midlene til Ungarn i 2014/15.

– Fidesz-regjeringen gav seg til slutt på alle punkter og garanterte at myndighetene ville respektere forvaltningsordningen for den norske støtten til det sivile samfunn i Ungarn. Norge har vist at virkemidler knyttet til harde ressurser virker, mener han.