Om NGO-forum for menneskerettigheter 

NGO-forum for menneskerettigheter er et nettverk av 42 norske organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene.  

Medlemmene av NGO-forum

Sakene NGO-forum arbeider med