Nansen-programmet: Våre anbefalinger

Vi gleder oss over den brede politiske enigheten rundt Ukraina-programmet. Situasjonen ved fronten er prekær, og våre partnere melder at behovet for støtte er stort. Sammen med nettverket av organisasjoner som er aktivt involvert i Ukraina, har vi levert våre anbefalinger når det gjelder den sivile støtten og Nansen-programmet.

For oss som har jobbet sammen med organisasjoner og myndigheter i landet i mange år, er det viktig å understreke at den sivile støtten må bidra til å styrke grasrotdemokratiet i Ukraina og respekten for menneskerettighetene. Som det fremheves i den politiske avtalen, “(s)tøtten skal bygge opp under demokratiske institusjoner, rettsstaten og et sterkt sivilsamfunn”.

Kanalisering av støtten gjennom anerkjente internasjonale institusjoner må ikke undergrave rollen til sivilsamfunnet og folkevalgte lokale myndigheter. De har den beste oversikten over situasjonen og behovene lokalt. Det er også på lokalt nivå at hjelpen kan spores best og risiko for korrupsjon minsker, noe som også ble påpekt av Transparency International tidligere i år.

Det er avgjørende å prioritere å støtte til lokale myndigheter og sivilsamfunn, som er tettest på til å respondere på akutte behov på mest mulig treffsikker måte. Forvaltningen av humanitære midler må innrettes på en måte slik at også lokale organisasjoner tas med når en skal innhente kritisk informasjon og utvikle programmer. Her finnes en mulighet til å gjøre noen store viktige steg mot en mer lokalt ledet respons.

Desentraliserings- og kommunereformen i Ukraina har vært svært vellykket. Samtidig er det lokale selvstyret nå under press. Nansen-programmet bør innrettes på en slik måte at lokaldemokrati og lokalt selvstyre i ukrainske kommuner blir styrket og at desentraliseringsreformen blir videreført.

Samtidig er det viktig å få til en helhetlig respons og starte med gjenoppbygging der det er mulig. Vi vil særlig trekke fram behovet for å renovere skoler, skaffe utstyr til skoler og barnehager med bomberom og å opprettholde rettighetsarbeid som er avgjørende på lang sikt.

Innspill til Stortingsmeldingen om Nansen-programmet

Fra nettverket av organisasjoner som er aktivt involvert i Ukraina, inkludert innenfor prosjekter støttet av Utenriksdepartementet:

Amnesty Norge
Den norske Helsingforskomité
Det europeiske Wergelandsenteret
Frivillighet Norge
Habitat Norge
Human Rights House Foundation
KS – kommunesektorens organisasjon  
MHHRI – Mental Health and Human Rights Info
Norsk Folkehjelp
UKRAINETT – Research Network on Ukraine

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"