Her er Helsingforskomiteens nye ansatte

Palak Rao og Liv Hernæs Kvanvig skal jobbe for å sikre trosfriheten verden over. – Vi har store forventninger, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

Verden over forfølges mennesker for sin tro eller sin religion. Palak Rao og Liv Hernæs Kvanvig inngår i sekreteriatet til nettverket International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB), hos Den norske Helsingforskomité. Sammen med Mar’yana Haydanka skal de administrere et nettverket av over 130 parlamentarikere fra mer enn 45 land, som arbeider for å promotere og beskytte tanke-, tros- og religionsfrihet. Det er altså ikke en liten oppgave de har tatt på seg.

– Det er fantastisk å få muligheten til å jobbe i dybden med et så spennende og krevende fagfelt, og med aktører som sitter med makt og mulighet til positiv utvikling, sier Liv Hernæs Kvanvig som har overtatt etter Ed Brown som koordinator for nettverket av parlamentarikere.

Selv før hun hadde sin første arbeidsdag hadde hun vært på reiser til Washington og Oxford i forbindelse med prosjektet.

Liv Hernæs Kvanvig har tidligere arbeidet for Norsk senter for menneskerettigheter, Mellomkirkelig råds Menneskerettighetsutvalg og Det norske menneskerettighetsfond.

Hernæs Kvanvig har 15 års erfaring fra arbeid med menneskerettigheter fra Norsk senter for menneskerettigheter, Mellomkirkelig råds Menneskerettighetsutvalg og Det norske menneskerettighetsfond.

– Vi har store forventninger til det arbeidet Liv Kvanvig som koordinator, og Palak Rao som kommunikasjonsansvarlig, vil utføre som nye medarbeidere innenfor IPPFoRB sekretariatet, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Vi har store forventninger til det arbeidet Liv Kvanvig som koordinator, og Palak Rao som kommunikasjonsansvarlig, vil utføre som nye medarbeidere innenfor IPPFoRB sekretariatet


Bjørn Engesland, generalsekretær

 

Vil gjøre en forskjell

Palak Rao leverer for tiden mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og er ansatt i den nyopprettede stillingen som «Communication and Advocacy Adviser» for IPPFoRB.

– Jeg ønsket å jobbe med en organisasjon hvor jeg følte at jeg ville gjøre en forskjell i livene til mange, og arbeidet Helsingforskomiten gjør er sentralt for å beskytte, forsvare og fremme grunnleggende menneskerettigheter, sier Palak Rao om motivasjonen for å begynne hos Helsingforskomiteen.

Palak Rao er fra Delhi i India og har en mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Innflytelsesrikt

Hun tror nettverket av parlamentarikere, med sin størrelse og innflytelse, kan gjøre en forskjell.

– Med økning av religiøs forfølgelse og vold over hele verden, ser jeg IPPFoRB som en drivkraft for menneskerettigheter og religions- og trosfrihet, sier Rao.

Hernæs Kvanvig deler både oppfatningen og motivasjonen til Rao.

– Situasjonen for tros- og livsynsfrihet er krevende i mange land, og menneskerettighetsforkjempere jobber i dag under vanskelig og tidvis farlige forhold i mange deler av verden, og de trenger støttespillere. Fra tidligere arbeid med menneskerettigheter hadde jeg inntrykk av Den norske Helsingforskomité som en faglig solid og seriøs aktør, sier Hernæs Kvanvig .

Kontakt

Employee

Liv Hernæs Kvanvig

Leder av Det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB), Leder religions- og livssynsfrihetsavdelingE-post: [email protected]Telefon: +47 99 70 87 65Twitter: @LKvanvig
Read article "Liv Hernæs Kvanvig"

Employee

Mar’yana Haydanka

SeniorrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 35 91 49
Read article "Mar’yana Haydanka"