Kjemper for retten til å tro

Over hele verden trakasseres og forfølges mennesker for sin tro eller religion. Vi jobber for å snu den trenden.

IPPFoRB

  • IPPFoRB, opprettet i 2014, er et uformelt nettverk med over 130 parlamentarikere og lovgivere fra mer enn 45 land
  • Nettverket har forpliktet seg til å promotere og beskytte tanke-, religions- og trosfrihet for alle som beskrevet i FNs menneskerettighetserklæring.
  • Den norske Helsingforskomité har sekretariatet for IPPFoRB.

Derfor er vi vertskap for the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB). Det globale nettverket av parlamentarikere og lovgivere jobber for å fremme denne fundamentale friheten for alle.

En av parlamentarikerne i det verdensomspennende nettverket er Rachada Dhnadirek, som forbedrer livene til religiøse minoriteter i Thailand. Hun bruker menneskerettighetsverktøy og nettverket støttet av Helsingforskomiteen for å lykkes I sitt arbeid.

– Millioner mennesker over hele verden blir diskriminert og forfulgt på grunn av deres religion eller tro, sier Dhnadirek.

Tro under angrep

Ateister i Egypt er blitt slått og dømt til fengsel for åpent og fredelig å gi uttrykk for deres livssyn. Bahai’er i Iran er systematisk diskriminert og trakassert av iranske myndigheter som blant annet nekter dem kategorisk tilgang til høyere utdanning. Yazidi menn og kvinner er blitt trukket ut på grunn av deres religiøse identitet. Mennene har blitt slaktet og kvinnene har blitt solgt som sexslaver. Kristne i India blir rutinemessig angrepet. Jehovas vitner i Russland er systematisk definert som voldelige ekstremister eller terrorister, så fengslet og bøtelagt.

Vendepunktet

Og sunnimuslimer  Rohingya i Myanmar blir metodisk voldtatt, torturert, drevet fra sine hjem og drept. Over 75 prosent av verdens befolkning lever i land med høye eller svært høye restriksjoner på religions- eller trosfrihet. For Rachada Dhnadirek var vendepunktet forfølgelsen av den muslimske Rohingya-minoriteten i Myanmar.  

Hun begynte å ta en mer aktiv rolle, og bidro til å knytte kvinners rettigheter med FoRB. I Bangkok jobber hun med å sikre kvinnelig deltakelse i politikk og gir opplæring til ungdomspolitikere i sitt eget parti. 

– IPPFoRB endret mitt perspektiv mot religiøs diskriminering og økte min globale bevissthet. Sammen fremmer vi tanken om at alle mennesker er frie til å tro, konvertere og praktisere religion og tro fredelig, sier hun. 

Innenfor meget kort tid har det internasjonale panelet for parlamentarikere for religionsfrihet eller tro etablert seg som den sentrale aktøren for denne grunnleggende rettigheten. Det faktum at det nå er et så sterkt nettverk gir styrke, mot og tillit.


Dr. Angela Merkel, Tysklands kansler

 

Internasjonale løsninger

Religion, enten som et trossystem, en praksis eller en identitet, brukes i økende grad som begrunnelse eller legitimasjon for å diskriminere og forfølge; spesielt religiøse og livssyns minoriteter. Problemene er komplekse og ofte blandet med andre problemer. Både regjeringer og sivile samfunnsaktører er gjerningsmenn; noen lokale og mange transnasjonale, som deler ideer, ressurser og personell over internasjonale grenser.  

Løsninger må også være transnasjonale og vurdere kompliserte faktorer og flere aktører. Blant de uutnyttede ressurspersoner er parlamentarikere; parlamentarikere som vil reformere dårlig lovgivning og skrive god lovgivning i tråd med universelt aksepterte internasjonale menneskerettighetsnormer; parlamentarikere som vil holde sine egne regjeringer ansvarlige for å opprettholde og gjennomføre lovgivningen; parlamentarikere som vil kreve at deres regjeringer engasjere seg med og oppfordre andre regjeringer til å leve opp til internasjonale standarder; parlamentarikere som vil en drivkraft for å fremme FoRB. 

Fremmer tros og religionsfrihet

Det internasjonale panelet for parlamentarikere for religions- eller trosfrihet (IPPFoRB) er et nettverk som bygger kapasiteten til, muliggjør og styrker parlamentarikere og andre valgte lovgivere for å beskytte og fremme FoRB.  

Dr. Heiner Bielefeldt, tidligere FNs spesielle rapportør for religions- og eller trosfrihet, har blant annet kalt IPPFoRB en kilde til håp. 

– Situasjonen for religions- eller trosfrihet har dramatisk forverret seg i mange deler av verden, og utallige mennesker lider av trakassering, trusler, diskriminering og forfølgelse. En av sølvfôrene i disse dystre dager er IPPFORB, som har samlet parlamentarikere fra hele verden som er forpliktet til å bruke sin innflytelse på vegne av religionsfrihet for alle. Denne nye dimensjonen av advocacy er en kilde til håp, som er så viktig i dag. 

Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller i fellesskap med andre, og offentlig eller privat, å utøve sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 18, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

 

Kontakt

Employee

Liv Hernæs Kvanvig

Leder av Det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB), Leder religions- og livssynsfrihetsavdelingE-post: [email protected]Telefon: +47 99 70 87 65Twitter: @LKvanvig
Read article "Liv Hernæs Kvanvig"

Employee

Mar’yana Haydanka

RådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 97 35 91 49
Read article "Mar’yana Haydanka"