Godt budsjett for Ukraina, men ikke for regionen

- Det er viktig at Ukraina prioriteres i statsbudsjettet, men vi mener menneskerettigheter og sivilsamfunn burde vært med i målene for 2024. Vi er skuffet over at landene i Europa og Sentral-Asia som påvirkes sterkt av krigen, igjen opplever kutt, sier generalsekretær Berit Lindeman i en kommentar til den norske regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Ukraina
Halvparten av de 15 milliardene som bevilges til Ukraina settes av til sivil og humanitær bistand, men vi savner at styrking av menneskerettigheter og sivilsamfunn er satt som mål for 2024. Det er også viktig at Norge fortsetter å støtte dokumentasjon og opplæring av ukrainske påtalemyndigheter og politi. Det ukrainske folk fortjener at krigsforbrytelser etterforskes og at det kommer et rettsoppgjør av hensyn til ofrene og deres pårørende.

– Nansen-programmet for Ukraina er en viktig satsing fremover. Det settes av store midler til dette i budsjettet. Vi vil følge med på innretningen i programmet og hvordan dette vil slå ut, sier Lindeman.

Europa og Sentral-Asia
Regionbevilgningen til Europa og Sentral-Asia reduseres igjen.

– Det er et stort paradoks at land i Europa og Sentral-Asia som i stor grad er utsatt for press og påvirkning fra Russland, ikke er høyere prioritert i statsbudsjettet. I den tiden vi lever i burde Norge absolutt økt støtten til sivilsamfunn, frie medier, menneskerettighetsforsvarere og de som jobber for en demokratisk utvikling, sier Lindeman.

Sivilsamfunnet i Russland
Støtten til nordområdene, Russland og atomsikkerhet reduseres naturlig nok, men noen viktige mål opprettholdes.

– Vi er veldig glade for at det er et fortsatt mål å støtte russiske menneskerettighetsmiljøer og bidra til at de kan fortsette sitt viktige arbeid både i og utenfor Russland. Det er avgjørende for muligheten for et demokratisk og fritt Russland en gang i fremtiden, sier Lindeman.

– Nå har vi nettopp vært med å arrangere Barents Pride i Kirkenes. Det minner oss om hvor viktig det er å opprettholde støtte til det russiske lhbtiq+-miljøet, og ikke minst sørge for visum- og pusteromsordninger for russiske menneskerettighetsforsvarere, fortsetter Lindeman.

Menneskerettigheter
Støtten til menneskerettigheter står på stedet hvil. Det samme gjelder bevilgningen til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Vi hadde forventet en sterkere prioritering av menneskerettigheter i en tid hvor menneskerettigheter er under stadig større press. Innsatsen må settes inn der hvor Norge kan spille en viktig rolle. Her bør Norge gå foran internasjonalt, sier Lindeman.

Religionsfrihet
Den norske Helsingforskomité er sekretariat for det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet, IPPFoRB.
– Vi er glade for at støtten til parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet opprettholdes i budsjettet for 2024, avslutter Lindeman.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"