Forventer at Yara følger opp arbeiderne

- Gitt den forverrede menneskerettighetssituasjonen i Belarus og økt press mot selskapet, er det en forståelig beslutning av Yara å trappe ned virksomheten i landet. Vi utfordrer Yara til å gjøre det selskapet kan for at lokale arbeideres rettigheter ivaretas i prosessen, uttaler Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Det har over tid vært krevende dilemmaer knyttet til Yaras virksomhet i Belarus. Etter valget i 2020 har respekten for menneskerettighetene brutt sammen, protester er møtte med vold, massearrestasjoner og drap. Norske Yara har blitt satt under press for å slutte å kjøpe kalium fra den statlige bedriften Belaruskali. Samtidig har Yara hatt fokus på arbeidstakernes rettigheter og samarbeidet tett med uavhengige fagforeninger for å forbedre arbeidernes sikkerhet og rettigheter.

– Vi har hatt løpende kontakt med Yara og gitt råd om menneskerettighetssituasjonen. Yara er et av få store selskaper som har engasjert seg for menneskerettigheter og kritisert regimet. De har bedret sikkerheten i gruvene og forsvart arbeidernes rettigheter. Deres dialog med fagforeninger og den belarusiske opposisjonen har vært og er viktig, sier Hønneland.

– Den belarusiske uavhengige fagforeningen (BNP) har ønsket at Yara skal bli. Begrunnelsen er nettopp at de opplever støtte fra Yara, som har tatt opp situasjonen for oppsagte arbeidere og tap av bonuser med ledelsen i selskapet, og har vunnet noen viktige seire. Arbeiderne frykter hva som vil skje dersom Yara forlater Belarus. Vi er bekymret for de lokale arbeiderne og ber Yara ivareta dem når de nå starter prosessen med å trekke seg ut av landet, sier Hønneland.

– Lukasjenkos tid er snart er over, og vi ser frem til at et nytt demokratisk styre kan bygge et bedre Belarus. Da vil de trenge investeringer fra demokratiske land og tilstedeværelse av selskaper som Yara som respekterer menneskerettighetene, avslutter Geir Hønneland.

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"