Norges bidrag i å avhjelpe Ukraina-krisen

Nå må Norge intensivere arbeidet med å hjelpe flyktningene, støtte partnere som blir berørt av kamphandlingene i Ukraina, men også partnere som opplever undertrykkelse i Russland og Belarus og i områder i Ukraina okkupert av Russland. Dette skriver Amnesty og Den norske Helsingforskomité i et felles brev til fire statsråder.

Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa etter andre verdenskrig. Norge må ta et medansvar, i likhet med andre europeiske land. Norge bør også være en aktiv støttespiller og bidragsyter til det rettsoppgjøret som må komme. Og vi er opptatt av at selv om både Russland og Belarus vil stå utenfor Europarådet, så bør rådet utvikle programmer for å støtte og være et forum for sivilt samfunn fra disse landene som arbeider for demokrati.

Les brevet fra Amnesty og Den norske Helsingforskomité til justisminister Emilie Enger Mehl, utenriksminister Anniken Huitfeldt, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Felles Ukraina-brev Amnesty NHC

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"