En fredspris vår tid trenger

– Dette er en utrolig gledelig pris som vi i Helsingforskomiteen har håpet på i mange år. Den er en viktig anerkjennelse av den store betydningen sivilt samfunn, demokrati og menneskerettigheter har for å skape og sikre fred, sier Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Ales Bjaljatski i den belarusiske menneskerettighetsorganisasjonen Viasna, Memorial i Russland og Senter for sivile friheter i Ukraina er alle langvarige samarbeidspartnere av Den norske Helsingforskomité.

– Det er en pris som anerkjenner det sivile samfunns innsats for å fremme menneskerettigheter, demokrati og lovstyre. Prisen retter blikket fremover. Den vil styrke demokratiske kjerneverdier, og går imot autoritære ledere i Russland og Belarus som fengsler og undertrykker egen befolkning og angriper naboland. Senter for sivile friheter har spilt en viktig rolle i å bidra til å styrke demokratiet i Ukraina, og arbeider nå for å dokumentere krigsforbrytelser.

– Helsingforskomiteen gratulerer varmt Bjaljatski, Memorial og Senter for sivile friheter med Nobel fredspris, sier Lindeman.

– Tildelingen av Nobels fredspris til Memorial, Senter for sivile friheter og Ales Bjaljatski er en treffsikker markering. Vi må få slutt på krigen som er startet av Putins regime og bygge demokratier hvor sivilt samfunn kan være aktive i å forbedre samfunnene, sier Lindeman.

Les mer om fredsprisvinnerne (eng.)

Kontakt oss

Employee

Berit Lindeman

GeneralsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 909 33 379Twitter: @LindemanBerit
Read article "Berit Lindeman"

Employee

Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef for Europa og Sentral AsiaE-post: [email protected]Telefon: +47 97 69 94 58
Read article "Inna Sangadzhieva"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"